Avis de marché

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren, inrichten en in dienst stellen (incl infrastructuurwerken) van twee monoplane angiografiezalen ten behoeve van de dienst Cardiologie

Fournitures
Date publication
06-07-2016
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
Universitair Ziekenhuis Gent | 9000 Gent, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33111700 - Salle d'angiographie
Contenu bref
Leveren, inrichten en in dienst stellen (incl infrastructuurwerken) van twee monoplane angiografiezalen ten behoeve van de dienst Cardiologie
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren.
Au minimum
De jaaromzet van de onderneming bedraagt minstens EUR 1 000 000

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Lijst van de installaties uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering vanwege de opdrachtgever en de ontwerper voor de belangrijkste installatie. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, de uitvoeringstermijn, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de installatie en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
Au minimum
minimum 1 referentie van gelijkaardige zall gestaafd door een attest van goede uitvoering dat werd bevestigd door het desbetreffende ziekenhuis of instituut
truck tower-crane sharing