Avis de marché

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Referentie P4900-P4901: levering van 2 (vh) echotoestellen voor gyneacologie (2 loten)

Fournitures
Date publication
04-07-2016
Date limite
28-07-2016 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
UZ Leuven | 3000 Leuven, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33112000 - Matériel d'imagerie échographique, ultrasonore et Doppler
Contenu bref
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Referentie P4900-P4901: leveringen van 2 (VH) echotoestellen voor gynaecologie (2 loten)
Middels huidige opdracht wenst de opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst voor de levering van echografietoestellen
• Referentie P4900 - Lot 1: High-end echografietoestel
• Referentie P4901 - Lot 2: Draagbaar echografietoestel
De opdrachtgever garandeert geen minimumafname, noch exclusiviteit.
Description lots

Lot 1: High End Toestel

Codes sujets supplémentaires (CPV)
33112000 - Matériel d'imagerie échographique, ultrasonore et Doppler
Critères d'attribution
Qualité: technische kwaliteit - 40
Qualité: prijs levering - 40
Qualité: inhoud en prijs onderhoudscontracht - 20

Lot 2: draagbaar echotoestel

Codes sujets supplémentaires (CPV)
33112000 - Matériel d'imagerie échographique, ultrasonore et Doppler
Critères d'attribution
Qualité: technische kwaliteit - 40
Qualité: prijs levering - 40
Qualité: inhoud en prijs onderhoudscontracht - 20
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
De inschrijver bewijst diens financiële en economische draagkracht mits voorlegging van de volgende documenten:
o door een bankverklaring of, in voorkomend geval, door het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's;
o door een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De inschrijver bewijst diens technische bekwaamheid door voorlegging van de volgende documenten:
o aan de hand van een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole;
o aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht,
Au minimum
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing