Avis de marché

Nieuwbouwziekenhuis Alma te Eeklo - Perceel 301 voor de overheidsopdracht met als voorwerp beeldvormende modaliteiten dienst medische beeldvorming

Fournitures
Date publication
01-07-2016
Date limite
24-08-2016 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AZ Alma | 9900 Eeklo, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33111000 - Appareils de radiographie
33111610 - Unité de résonance magnétique
Contenu bref
PERCEEL 301 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP
BEELDVORMENDE MODALITEITEN DIENST MEDISCHE BEELDVORMING
Het voorwerp van deze opdracht :
 leveren, de installatie en bijhorende werken, de ontwerpdiensten met uitzondering van de echotoestellen en het Full Digital Mobiel DR toestel, de indienststelling, de controle van de kwaliteit en de bedrijfszekerheid, de opleiding van de betrokken zorgprofessionals, de organisatie van het onderhoud en support na de ingebruikname van desbetreffende beeldvormende modaliteiten
 de verhuis, de indienststelling, de controle van de kwaliteit en de bedrijfszekerheid, de organisatie van het onderhoud en support na de ingebruikname van desbetreffende beeldvormende modaliteiten
 de overname van bestaande beeldvormende modaliteiten
Description

Perceel 301 voor de overheidsopdracht met als voorwerp beeldvormende modaliteiten dienst medische beeldvorming

Description
Het voorwerp van deze opdracht :
 leveren, de installatie en bijhorende werken, de ontwerpdiensten met uitzondering van de echotoestellen en het Full Digital Mobiel DR toestel, de indienststelling, de controle van de kwaliteit en de bedrijfszekerheid, de opleiding van de betrokken zorgprofessionals, de organisatie van het onderhoud en support na de ingebruikname van desbetreffende beeldvormende modaliteiten
 de verhuis, de indienststelling, de controle van de kwaliteit en de bedrijfszekerheid, de organisatie van het onderhoud en support na de ingebruikname van desbetreffende beeldvormende modaliteiten
 de overname van bestaande beeldvormende modaliteiten
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33111000 - Appareils de radiographie
33111610 - Unité de résonance magnétique
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Zie bestek
truck tower-crane sharing