Avis de marché

Raamovereenkomst voor de levering van geneesmiddelen: Granylocyt koloniestimulerende factoren

Fournitures
Date publication
15-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove) | 9300 Aalst, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33690000 - Médicaments divers
Contenu bref
Levering van Granylocyt koloniestimulerende factoren voor de diensten nefrologie en oncologie aan de apotheek van Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst voor een periode van 2 jaar met 2 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden.
De opdracht bestaat uit verschillende percelen, die telkens afzonderlijk kunnen gegund worden.
Description lots

Lot 1: Kortwerkend Filgrastim

Description
Kortwerkend Filgrastim
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33690000 - Médicaments divers
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 70
Qualité: Service, leverbetrouwbaarheid en dienst na verkoop - 15
Qualité: Voldoen aan de technische specificaties - 15

Lot 2: Langwerkend Pegfilgrastim

Description
Langwerkend Pegfilgrastim
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33690000 - Médicaments divers
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 70
Qualité: Service, leverbetrouwbaarheid en dienst na verkoop - 15
Qualité: Voldoen aan de technische specificaties - 15

Lot 3: Langwerkend Lipefilgrastim

Description
Langwerkend Lipefilgrastim
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33690000 - Médicaments divers
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 70
Qualité: Service, leverbetrouwbaarheid en dienst na verkoop - 15
Qualité: Voldoen aan de technische specificaties - 15
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.
Au minimum
* Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,5.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Registratiebewijs FAGG:
De inschrijver toont aan dat hij over de nodige vergunningen en kwaliteitseisen beschikt om op de Belgische markt te mogen leveren. De inschrijver dient minimaal te voldoen aan alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn.
* Overzicht gelijkaardige leveringen:
De inschrijver voegt een lijst toe van de voornaamste gelijkaardige leveringen en hun waarde die de inschrijver gedurende de laatste drie jaar heeft verricht in België per ingeschreven perceel. Bij een waarde boven de EUR 175.000/jaar moet niet in detail worden getreden en volstaat de vermelding “>175.000 EUR /jaar”.
* Een geldig ISO 9001 certificaat,
of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking alsook bewaring, distributie en levering.
* Een geldig ISO certificaat,
of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van bewaring, distributie en levering door de transporteur.
Au minimum
* Registratiebewijs FAGG
* Overzicht gelijkaardige leveringen
* Een geldig ISO 9001 certificaat
* Een geldig ISO certificaat
truck tower-crane sharing