Avis de marché

Naaldcontainers en toebehoren

Fournitures
Date publication
07-07-2016
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Universitair Ziekenhuis Antwerpen | 2650 Edegem, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33141123 - Collecteurs d'aiguilles
Contenu bref
Volgende leverplaatsen zijn mogelijk in het kader van deze overheidsopdracht. De correcte leverplaats is afhankelijk van de bestellende overheid.
1) UZA :
- Voor bestellingen door UZA-Aankoopdienst :
Universitair Ziekenhuis Antwerpen - Loskade
Wilrijkstraat 10
B-2650 Edegem
2) AZ Sint-Blasius :
AZ Sint-Blasius - Centrale Receptie Goederen (CRG)
Kroonveldlaan 50
B-9200 Dendermonde
3) AZ Monica:
- Voor bestellingen door AZ Monica-Aankoopdienst :
AZ Monica Deurne
Magazijn
Dascottelei 139B
2100 Deurne
4) GZA:
- Goederenreceptie Sint-Augustinus
Sint Augustinuslaan 20
2610 Wilrijk
- Goederenreceptie Sint Vincentius
Sint Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
- Goederenreceptie Sint- Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
5) AZN
AZ Nikolaas - Facilitair platform
Pachtgoedstraat 8
9100 Sint-Niklaas
6) HFRumst
's Herenbaan 172
2840 Rumst
Description
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 40
Qualité: Service en opleiding - 10
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
Geen negatief eigen vermogen

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* CE - attesten voor de aangeboden producten
* Een technische beschrijving en documentatie van het aangeboden materiaal.
* Zes gratis stalen van elk artikel dient eveneens afgeleverd te worden met vermelding van het dossiernummer UZA/AD/15.280 en op naam van Monique Van Tichelen.
Au minimum
CE attesten
truck tower-crane sharing