Avis de marché

Raamcontract afdekmateriaal en proceduretrays voor 4 jaar

Fournitures
Date publication
06-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AZ Sint-Augustinus Veurne | 8630 Veurne, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33140000 - Consommables médicaux
Contenu bref
Raamcontract afdekmateriaal en proceduretrays voor 4 jaar
Description
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit - 40
Qualité: Prijs - 40
Qualité: Beschikbaarheid - 20
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
Ondertekende bankverklaring.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
ORGANISATIE :
1. De inschrijver voegt een lijst toe met de personen die de nodige Nederlandstalige ondersteuning kunnen bieden voor deze opdracht, met een medische scholing. Gelieve de nodige documenten aan te bieden waarin de relevante jaren ervaring kenbaar gemaakt worden.
2. De inschrijver dient een lijst te bezorgen van de producenten met wie ze samenwerken om de componenten die noodzakelijk zijn om de trays samen te stellen. Onderaannemers dienen ook kenbaar gemaakt te worden. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de leverancier van de goederen.
3. Een geldig EMAS (milieubeheersysteem) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubescherming.
4. DE inschrijver geeft zijn notificatiecode van het FAGG op.
KWALITEIT :
5. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
6. Het materiaal dient te voldoen aan de van toepassing zijnde eisen en normen. Als bewijs moet men het attest van de EN-norm voorleggen.
7. Jaarlijks dient er een bewijs van de microbiologische controle afgegeven worden aan de hoofdapotheker.
8. De leverancier legt de procedures voor in verband met kwaliteitsprocessen :
- de aanpak van recalls
- klachtenafhandeling
- de aanpak van stockbreuk
- flexibiliteit bij aanpassingen
- opleidingsplan
- ondersteuningsplan
- dienst na verkoop
9. Volgende stalen moeten gratis geleverd worden vóór de opening van de offertes :
- 2x standaard operatiejassen XL
- 2x versterkte operatiejassen XL
- 2x zelfklevend afdeklaken 175x300
- 2x laparoscopieset (abdo-perianaal)
- 2x buikkompressen groen gewassen katoen
- 2x extremiteitenset bilateraal
REFERENTIES :
10. Een lijst minstens 5 ziekenhuizen in de Benelux over een periode van minstens 3 jaar. Deze leveringen moeten van dezelfde grootorde zijn. Elke referentie moet de volgende gegevens bevatten:
- Identiteit van de instantie.
- Tijdstip en de duur van de uitvoering.
- Jaarlijks volume van de geleverde producten.
- Contactpersoon met de volledige coördinaten.
Au minimum
Minimumeisen: 1. - 10. : minimale opsomming en omschrijving zoals omschreven.
truck tower-crane sharing