Avis de marché

PULSED LAVAGE

Fournitures
Date publication
25-07-2016
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w. | 9200 Dendermonde, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33141620 - Trousses médicales
Contenu bref
Aankoop van steriele sets voor "pulsed lavage".
De aanbestedende overheid zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten optreden als opdrachtencentrale voor verbonden entiteiten.
Zo zijn Gasthuiszusters Antwerpen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, az Monica, az Nikolaas en az Sint-Blasius (Onze Lieve Vrouw Van Troost vzw) verbonden via het “Optimus Hospital Procurement Platform”.
Dit is de naam van het initiatief dat deze Vlaamse ziekenhuizen genomen hebben op het vlak van samenaankoop.
Meer informatie over Optimus is terug te vinden op www.optimushospitals.be.
Verbonden entiteiten hebben de mogelijkheid maar niet de verplichting om gebruik te maken van de resultaten van deze procedure.
Description lots

Lot 1: Pulsed lavage systeem op batterijen

Description
Pulsed lavage systeem op batterijen
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33141620 - Trousses médicales
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit - 40
Qualité: Prijs - 40
Qualité: Service - 20

Lot 2: Pulsed lavage systeem met externe stroomtoevoer

Description
Pulsed lavage systeem met externe stroomtoevoer
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33141620 - Trousses médicales
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit - 40
Qualité: Prijs - 40
Qualité: Service - 20
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
- Geen negatief eigen vermogen

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, bij voorkeur in de Benelux. Op de referentielijst dient melding gemaakt te worden van de waarde van de opdracht en de coördinaten van een contactpersoon.
Au minimum
Minstens 3 referenties van contracten met een gelijkaardige ordegrootte kunnen voorleggen.
truck tower-crane sharing