Rectificatif

Overheidsopdracht voor aankop, levering, installatie en onderhoud van operatietafels

Fournitures
Date publication
16-11-2019
Pouvoirs adjudicateurs
Jules Bordet Instituut | 1000 Brussels, BE | Santé | Mevrouw Erika Catherine Patino Chela
Codes sujets (CPV)
33192230 - Tables d'opération
45215141 - Travaux de construction de salles d'opération
Contenu bref
Overheidsopdracht voor aankop, levering, installatie en onderhoud van operatietafels
Changements

Modification d'heure

Section
IV.2.2
Ancienne valeur
2019-11-19 00:00
Nouvelle valeur
2019-11-29 00:00
Informations complémentaires
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar vrijdag 29 november 2019, 10.00. Zie amendement rectificatie in bijlage.
truck tower-crane sharing