Avis de marché

Overheidsopdracht van leveringen betreffende de aankoop van15 incubatoren.

Fournitures
Date publication
13-07-2016
Pouvoirs adjudicateurs
MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch” | 1140 Evere, BE
Codes sujets (CPV)
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers
Contenu bref
Overheidsopdracht van leveringen betreffende de aankoop van15 incubatoren ten behoeve van Defensie.
truck tower-crane sharing