Avis de marché

Raamcontract voor het leveren van naalden voor bloedafname.

Fournitures
Date publication
18-07-2016
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Universitair Ziekenhuis Gent | 9000 Gent, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33141320 - Aiguilles à usage médical
Contenu bref
Raamcontract voor het leveren van naalden voor bloedafname.
Description lots

Lot 1: Bloedafnamenaalden en toebehoren

Description
Bloedafnamenaalden en toebehoren
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33141320 - Aiguilles à usage médical
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 35
Qualité: Gebruiksvriendelijkheid - 25
Qualité: Kwaliteit - 25
Qualité: Service - 15

Lot 2: Vleugelnaalden

Description
Vleugelnaalden
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33141320 - Aiguilles à usage médical
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 35
Qualité: Gebruiksvriendelijkheid - 25
Qualité: Kwaliteit - 25
Qualité: Service - 15

Lot 3: Bloedcultuur naaldhouders

Description
Bloedcultuur naaldhouders
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33141320 - Aiguilles à usage médical
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 35
Qualité: Gebruiksvriendelijkheid - 25
Qualité: Kwaliteit - 25
Qualité: Service - 15
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren.
Au minimum
Voor deelname aan perceel 1: Minimum totale omzet van de onderneming: EUR 300.000
Voor deelname aan perceel 2: Minimum totale omzet van de onderneming: EUR 300.000
Voor deelname aan perceel 3: Minimum totale omzet van de onderneming: EUR 70.000

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.
Au minimum
minimum 2 referenties incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) aan universitaire ziekenhuizen in binnen- en/of buitenland gedurende de afgelopen 3 jaar.
truck tower-crane sharing