Avis d’attribution de marché

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN DIALYSETOESTELLEN, BIJHORENDE DISPOSABLES EN KUNSTNIEREN

Fournitures
Date publication
19-07-2016
Valeur
5.240.002,80 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw | 8800 Roeselare, BE | Agence/office régional(e) ou local(e)
Codes sujets (CPV)
33181000 - Appareils de suppléance rénale
33181520 - Consommables pour dialyse rénale
Contenu bref
Door de indiening van een offerte geeft de inschrijver zijn toestemming met de overdracht van de opdracht door de aanbestedende overheid aan de op te richten VZW AZ Delta.
Prix

Lot 1: AANKOOP DIALYSETOESTELLEN, BIJHORENDE DISPOSABLES EN ONDERHOUD

Offres reçues
4
Valeur
5.240.002,80 EUR
Entreprises
Fresenius

Lot 2: AANKOOP VAN KUNSTNIEREN

Offres reçues
4
Entreprises
NIET GEGUND | BE
truck tower-crane sharing