Avis de marché

Raamovereenkomst apparatuur voor geneesmiddelendistributie op de zorgafdelingen en oplossingen voor de picking van geneesmiddelen in de apotheek

Fournitures
Date publication
05-07-2016
Date limite
05-09-2016 09:00
Estimation de la valeur totale
800000.00 -> 1000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AZ ZENO | 8300 Knokke-Heist, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33196000 - Aides médicales
Contenu bref
AZ Zeno heeft reeds een aantal jaren terug het elektronisch geneesmiddelvoorschrift uitgerold over het volledige ziekenhuis en wenst nu over te gaan tot een verregaande automatisering van de geneesmiddelendistributie met integratie van de traceerbaarheid tot bij de patiënt.
Het verstrekken van de geneesmiddelen in Unit dosis is hierbij primordiaal.
Het is de bedoeling om voor de klassieke zorgeenheden, die op het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift werken over te gaan naar een decentrale picking, van een zo maximaal mogelijk aantal referenties, op de zorgeenheid zelf, net voor de toediening. Traceerbaarheid tot bij de patiënt is hierbij een must. Ook medische hulpmiddelen dienen via de installatie beheerd te kunnen worden.
Voor diensten die slechts over een geringe geneesmiddelenvoorraad beschikken dient een aangepast economisch haalbaar alternatief uitgewerkt te worden dat zowel de traceerbaarheid als de medicatieveiligheid waarborgt.
Voor de medisch-technische diensten als spoedgevallen, intensieve zorgen en operatiekwartier is het de bedoeling om met computergestuurde voorraadkasten te werken waarbij de medicatie op het moment van noodzaak uit de kast kan genomen worden. Ook hier is de traceerbaarheid een must. Ook hier is het beheer van medische hulpmiddelen en prothese en synthesematerialen een bijkomende voorwaarde.
Naast de decentrale picking op de plaats van toediening zal de apotheek ook moeten beschikken over een performant systeem van picking van de referenties die niet op de zorgeenheden in voorraad zitten. Dit zowel voor geneesmiddelen als medische hulpmiddelen en prothese en synthesematerialen. De opslag die gekoeld dient te worden valt buiten deze opdracht. Gewone magazijn- en /of apotheekrekken vallen eveneens buiten deze opdracht.
Mogelijke deelopdrachten (niet bindende en niet limitatieve lijst):
1. Apparatuur voor decentrale picking op zorgafdelingen die werken met het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift.
2. Computergestuurde voorraadkasten op medisch technische diensten.
3. Apparatuur en hulpmiddelen voor de centrale picking van geneesmiddelen in de apotheek voor de zorgafdelingen.
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek
Au minimum
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing