Avis de marché

Nieuwbouwziekenhuis Alma te Eeklo - Perceel 302 voor de overheidsopdracht met als voorwerp modaliteiten nucleaire geneeskunde

Fournitures
Date publication
01-07-2016
Date limite
24-08-2016 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AZ Alma | 9900 Eeklo, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33111620 - Gamma caméras
Contenu bref
Het voorwerp van deze opdracht : leveren, de installatie en bijhorende werken, de ontwerpdiensten, de indienststelling, de controle van de kwaliteit en de bedrijfszekerheid, de opleiding van de betrokken zorgprofessionals, de organisatie van het onderhoud en support na de ingebruikname van een SPECT-CT (ofwel 6-8 slices, ofwel 16 slices); de ontmanteling en overname van de bestaande Philips Argus campus Eeklo (CE); de verhuis en gebruiksklare installatie en de organisatie van de support en onderhoud van bestaande Philips Brightview CE en de Philips Forte CE en de ontmanteling van de Philips Forte campus Sijsele (CS).
Description

Perceel 302 voor de overheidsopdracht met als voorwerp modaliteiten nucleaire geneeskunde

Description
Het voorwerp van deze opdracht : leveren, de installatie en bijhorende werken, de ontwerpdiensten, de indienststelling, de controle van de kwaliteit en de bedrijfszekerheid, de opleiding van de betrokken zorgprofessionals, de organisatie van het onderhoud en support na de ingebruikname van een SPECT-CT (ofwel 6-8 slices, ofwel 16 slices); de ontmanteling en overname van de bestaande Philips Argus campus Eeklo (CE); de verhuis en gebruiksklare installatie en de organisatie van de support en onderhoud van bestaande Philips Brightview CE en de Philips Forte CE en de ontmanteling van de Philips Forte campus Sijsele (CS).
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33111620 - Gamma caméras
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Zie bestek
truck tower-crane sharing