Avis de marché

zetels op wielen voor patiënten

Fournitures
Date publication
14-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Hôpitaux Iris Sud | 1040 Brussel (Etterbeek), BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33192300 - Mobilier médical, excepté lits et tables
39113100 - Fauteuils
Contenu bref
zetels op wielen voor patiënten
Description
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 35
Qualité: Kwaliteit - 30
Qualité: zetel onderhoud - 20
Qualité: waarborg - 15
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Passende bankverklaringen conform aan annex 3 van het koningbesluit van de 15 juli 2011.
Au minimum
Het bankafschrift kan niets ongunstigs in de financiële betrekkingen van de bank met de inschrijver laten zien.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst opgesteld met de drie voornaamste gelijkaardige leveringen, uitgevoerd in de loop van de laatste drie jaar, waarbij volgende elementen worden vermeld: het bedrag, de datum en of de bestemmeling privé of openbaar was. De leveringen worden aangetoond aan de hand van attesten uitgaande van of medeondertekend door een bevoegde overheid of, wanneer de bestemmeling een particuliere afnemer is, aan de hand van een attest van de koper of bij gebrek daaraan aan de hand van een verklaring van de leverancier.
Au minimum
De jaarlijkse minimale drempels (exclusief BTW) te worden bereikt voor de 3 belangrijkste leveringen zijn: 30.000 EUR
truck tower-crane sharing