Services aux entreprises

Services aux entreprises, services de comptabilité et d'audit, services fiscaux, études de marchés, sondages, statistiques, conception d'études, conseil en affaires et en gestion, services d'appui bureautiques, services de recrutement, services d'enquête et de sécurité, services d'impression, services de conditionnement, services des agences de recouvrement, services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès, services d'édition, services d'abonnement, ...
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Avis d’attribution de marché

Zajištění rozvoje lidských zdrojů v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v oblasti informačních a komunikačních technologií

CPV: 79632000-3 Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění realizace vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj účastníků (zaměstnanců zadavatele) v oblasti informačních a komunikačních technologií, a to formou skupinových školení/kurzů zaměřených na praktické používání kancelářských programů, zejména MS Office.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de formation de personnel (79632000)
Code de région (NUTS) Praha (CZ01)
DB Netz AG (Bukr 16) Avis de modification

ABS 48 München – Lindau, Sicherungsleistungen Los 05 Hergatz – Lindau – Zweitausschreibung

— ca. 26 371 h Sicherungsaufsicht, — ca. 52 741 h Sicherungsposten, — ca. 21 130 m feste Absperrung auf-/abbauen (davon gleichzeitig: 10 500 m), — ca. 3 808 h Bahnübergangsposten, — ca. 224 h Helfer im Bahnbetrieb, Signalisierung.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de surveillance (79714000)
Code de région (NUTS) Lindau (Bodensee) (DE27A)
DB Netz AG (Bukr 16) Avis de modification

Sicherungsleistungen Sanierung Schallschutzwände Los 1 Veitshöchheim und Los 2 Retzbach-Zellingen

Sicherungsleistungen, bauaffine Dienstleistungen für Sanierung Lärmschutzwände Veitshöchheim Ca. 4 720 h Sicherungsaufsicht Ca. 4 720 h Sicherungsposten Signalisierung (Sh2 Scheiben, Langsamfahrsignale, Bahnerder, Schaltantragsteller).
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de surveillance (79714000)
Code de région (NUTS) Landkreis (DE26C)
Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Storitev izvedbe oz. pomoči pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih delih na pristaniški infrastrukturi

Gre za storitve izvedbe oz. pomoči pri izvedbi investicijsko vzdrževalnih delih na pristaniški infrastrukturi.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services divers d'entretien et de réparation (50800000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Avis de modification

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de relations publiques (79416000)
Code de région (NUTS) Latvija (LV00)
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Avis d’attribution de marché

Zajištění nákupu mediálního prostoru - venkovní (Outdoor)/vnitřní (Indoor) média

Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných nosičích reklamy - venkovní (Outdoor)/vnitřní (Indoor) média, v rámci které budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se nákupu mediálního reklamního prostoru a služby nezbytné pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními zadáními zadavatele.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de publicité et de marketing (79340000)
Code de région (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
London Borough of Bromley Avis d’attribution de marché

Tutors for Looked After Children — 1:1 Tuition

Tutors for looked after children — 1:1 Tuition.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire (79620000)
Code de région (NUTS) Warwickshire (UKG13)
Pošta Slovenije d.o.o. Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Tiskanje marketinških materialov

Predmet naročila je tisk marketinških materialov na Pošti Slovenija.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Livres, brochures et dépliants imprimés (22100000)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
BWI GmbH Avis d’attribution de marché

2000114847 ANÜ Senior Service Technician Kiel

ANÜ Senior Service Technician Kiel.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire (79620000)
Code de région (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
BWI GmbH Avis d’attribution de marché

2000115188 ANÜ Senior Service Technician Hamburg

ANÜ Senior Service Technician Hamburg.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire (79620000)
Code de région (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
BWI GmbH Avis d’attribution de marché

2000121310 ANÜ Senior Systems Engineer Berlin, München, Nürnberg, Rheinbach

ANÜ Senior Systems Engineer Berlin, München, Nürnberg, Rheinbach.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire (79620000)
Code de région (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
Ministerul Fondurilor Europene Avis d’attribution de marché

Producție și difuzare materiale aferente campaniei de comunicare pentru promovarea oportunităților de finanțare

Obiectul acordului-cadru: prestarea de servicii de publicitate pentru promovarea oportunităților de finanțare din fonduri europene, după cum urmează: 1. creație, producție și difuzare pentru minimum 50, maximum 100 de spoturi animate 3D de aprox. 30 de secunde fiecare, pe un pachet de difuzare format din trei posturi TV cu acoperire națională, dintre cele auditate de ARMA – Asociația Română pentru...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de gestion publicitaire (79341200)
Code de région (NUTS) Bucureşti (RO321)
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Avis d’attribution de marché

Servicii de fotocopiere

Servicii de fotocopiere. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 de zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de photocopie (79521000)
Code de région (NUTS) Bucureşti - Ilfov (RO32)
Česká republika - Ministerstvo vnitra Avis d’attribution de marché

Realizace odborných seminářů - část 4

Zadavatel realizuje projekt s názvem „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je přispět k profesionalizaci, vyšší kvalitě a dalšímu rozvoji státní služby. Svým obsahem podporuje implementaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services d'organisation de séminaires (79951000)
Code de région (NUTS) Praha (CZ01)
Česká republika - Ministerstvo vnitra Avis d’attribution de marché

Realizace odborných seminářů - část 1

Zadavatel realizuje projekt s názvem „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je přispět k profesionalizaci, vyšší kvalitě a dalšímu rozvoji státní služby. Svým obsahem podporuje implementaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services d'organisation de séminaires (79951000)
Code de région (NUTS) Praha (CZ01)
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Avis d’attribution de marché

Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - on-line

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v online nosičích reklamy, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadav...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de publicité et de marketing (79340000)
Code de région (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Ministerul Afacerilor Interne Avis d’attribution de marché

Acord-cadru de furnizare sisteme radioreleu și elemente auxiliare

Acord-cadru de furnizare sisteme radioreleu și elemente auxiliare pentru aparatul central al MAI si alte unitati subordonate MAI. AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, o singura data, in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate in termenul precizat la sectiunea I.3) „Comunicare” din fisa d...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Sources d'alimentation électrique ininterruptible (31154000)
Code de région (NUTS) Bucureşti (RO321)
„Софийска вода“ АД Avis de modification

Осигуряване на физическа охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Соф...

Избор на изпълнител за осигуряване на физическа охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД в рамките на квалификационна система с предмет „Охрана на обекти на „Софийска вода“ АД“.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de gardiennage (79713000)
Code de région (NUTS) София (Sofia) (BG412)
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Avis de modification

Karbantartás,felújítás,jav.,üzemeltetés,beruházás

A KEF ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Kelet-Magyarország területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 111 db (88...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Travaux de transformation de bâtiments (45262700)
Code de région (NUTS) Pest (HU120)
Ústav pro studium totalitních režimů Avis d’attribution de marché

Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Tisk publikací a neperiodických tiskovin za 3. čtvrtletí roku 2020 na základě rámcové dohody uzavřené se čtyřmi účastníky zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce. Jedná se o zadání celkem 5 dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky této rámcové dohody dle § 135 zákona.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services d'impression (79810000)
Code de région (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Gmina Iwaniska Avis d’attribution de marché

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektro...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria, promocja projektu w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jako...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Logiciels et systèmes informatiques divers (48900000)
Code de région (NUTS) Kielecki (PL721)
Ayuntamiento de Comillas Avis d’attribution de marché

Servicio de colaboración en la gestión tributaria y sancionadora del Ayuntamiento de Comillas

— recaudación: los servicios complementarios de apoyo y asistencia, que no impliquen ejercicio de autoridad ni custodia de fondos públicos, necesarios para el funcionamiento de la recaudación municipal de los ingresos de derecho público: tributos y sanciones económicas de tráfico y vados, — inspección: trabajos de apoyo y asistencia, que no impliquen ejercicio de autoridad ni custodia de fondos pú...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services des agences de recouvrement (79940000)
Code de région (NUTS) Cantabria (ES130)
Royal Borough of Kensington and Chelsea Avis d’attribution de marché

Provision of Consultancy Services for Capital Investment Programme

Specialist construction related consultancy services covering: 1) Multi-disciplinary North; 2) Multi-disciplinary South; 3) Mechanical and electrical Borough wide; 5) Building surveyors Borough wide; 6) Structural surveyors Borough wide; 7) Clerk of works Borough wide; 8) Cost consultants Borough wide; 10) Principal designers Borough wide.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de conseil en construction (71530000)
Code de région (NUTS) Kensington & Chelsea and Hammersmith & Fulham (UKI33)
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Avis d’attribution de marché

Υπηρεσίες φύλαξης.

Υπηρεσίες φύλαξης.
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de sécurité (79710000)
Code de région (NUTS) Sporades) (EL613)
Foreign Commonwealth and Development Office Avis d’attribution de marché

APAC WP 1 — Generation 2 FM Services in Asia Pacific (Work Package 1)

The FCDO ran a procurement process for the first work package in the Asia Pacific region concurrently with the procurement process for the Dynamic Purchasing System (DPS). This first work package covered a minimum of 24 FCO locations (Posts) in a minimum of 13 countries across the Asia Pacific region and this was awarded on 14 September 2020. Services are to be delivered in the following locations...
Publication30-10-2020
Code de sujet (CPV) Services de gestion d'installations (79993100)
Code de région (NUTS) UNITED KINGDOM (UK)