Services financiers et assurances

Services bancaires, services de dépôts, services de concession de crédit, services de leasing financier, services d'investissement des fonds de pension, services de gestion des fonds de pension, services de gestion de portefeuilles, services de conseils financiers, services d'assurance vie, services d'assurances accidents et maladie, services d'assurance défense et recours, Services d'assurance tous risques, services d'assurance fret, services d'assurance incendie, services d'assurance intempéries, services d'assurance responsabilité civile, services d'assurance crédit, services de courtage en assurances, services de réassurance, services de retraite collective, ...
Bank Gospodarstwa Krajowego Avis de modification

„Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego »Pożyczka na rozwój turystyki« w ramach realizacji strategii inwestycyjnej Prz...

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych „pośrednikami finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą na zlecenie Zamawiającego usługę, polegającą na udzielaniu jednostkowych pożyczek w ramach utworzonego przez PF instrumentu finansowego „Pożyczka na rozwój turystyki”, do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy pochodzący z wycofywanych z instrumentów finansowych realizowanych w ra...
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services financiers et d'assurance (66000000)
Code de région (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Avis de modification

„Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego »Pożyczka na rozwój turystyki« w ramach realizacji strategii inwestycyjnej Prz...

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych „pośrednikami finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą na zlecenie Zamawiającego usługę, polegającą na udzielaniu jednostkowych pożyczek w ramach utworzonego przez PF instrumentu finansowego „Pożyczka na rozwój turystyki”, do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy pochodzący z wycofywanych z instrumentów finansowych realizowanych w ra...
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services financiers et d'assurance (66000000)
Code de région (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Avis de modification

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka standardowa” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa...

Część I – w wysokości 16 000 000 PLN, obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym, polegającej w szczególności na utworzeniu instrumentu finansowego „Pożyczka standardowa” z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP oraz udzieleniu co najmniej 103 jednostkowych pożyczek o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowe...
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services financiers et d'assurance (66000000)
Code de région (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Avis de modification

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka standardowa – innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Pod...

Część II – w wysokości 16 000 000 PLN, obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym Pożyczka standardowa – innowacyjna, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 70 jednostkowych pożyczek o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego – Pożyczka standardowa – innowacyjna”...
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services financiers et d'assurance (66000000)
Code de région (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Avis de modification

Wybór PF w zw. z unieważnieniem cz. VII postęp. o sygn. DZZK/110/DIF/2018 na IF „Mikropożyczka” w ramach projektu „pn. Wspieranie przedsiębiorczości p...

Wybór w trybie z wolnej ręki pośrednika finansowego w związku z unieważnieniem cz. VII postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. DZZK/110/DIF/2018 pn. „Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego »Mikropożyczka«” w ramach projektu pn. „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez fundusz funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2”.
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services financiers et d'assurance (66000000)
Code de région (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Avis de modification

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentów finansowych „Pożyczka mała” i „Pożyczka duża” w ramach funduszu funduszy Województwa Lubel...

Część IV – obejmuje świadczenie przez Wykonawcę zadania: 12 000 000,00 PLN: 1) wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu instrumentu finansowego „Pożyczka mała” oraz udzieleniu co najmniej 27 jednostkowych pożyczek małych o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego pożyczka mała” w łącznej wysokości co najmniej 4 800 000 PLN z wkła...
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services financiers et d'assurance (66000000)
Code de région (NUTS) Polska (PL)
Bank Gospodarstwa Krajowego Avis de modification

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentów finansowych „Pożyczka mała” i „Pożyczka duża” w ramach funduszu funduszy Województwa Lubel...

Część VI – obejmuje świadczenie przez wykonawcę zadania: 8 000 000,00 PLN: 1) wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu instrumentu finansowego „Pożyczka mała” oraz udzieleniu co najmniej 18 jednostkowych pożyczek małych o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego Pożyczka mała” w łącznej wysokości co najmniej 3 200 000 PLN z wkład...
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services financiers et d'assurance (66000000)
Code de région (NUTS) Polska (PL)
Oficiul Național al Registrului Comerțului Avis d’attribution de marché

Servicii de introducere a sistemului de plată prin terminal electronic de acceptare a cardurilor la punctul de încasare – EFT – POS (Electronic fund t...

Servicii de introducere a sistemului de plată prin terminal electronic de acceptare a cardurilor la punctul de încasare – EFT – POS (Electronic fund transfer at Point of Sale) şi online, pentru încasarea tarifelor percepute de ONRC prin intermediul cardurilor de debit și a cardurilor de credit, servicii ce se vor presta la sediul ONRC, la sediile oficiilor registrului comertului de pe langa tribun...
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services bancaires (66110000)
Code de région (NUTS) Bucureşti (RO321)
Ayuntamiento de Getxo Avis de modification

Contrato privado de los seguros del Ayuntamiento de Getxo 2020

Daños a inmuebles (continente y contenido) y muebles que integran el Patrimonio del Ayuntamiento.
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services d'assurance (66510000)
Code de région (NUTS) Bizkaia (ES213)
Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla Avis d’attribution de marché

Contratación de entidades aseguradoras, para la prestación de servicios privados que concierte la Diputación de Sevilla, durante el periodo del 1.1.20...

Contratación de entidades aseguradoras, para la prestación de servicios privados que concierte la Diputación de Sevilla, durante el periodo del 1.1.2021 hasta el 31.12.2021.
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services d'assurance (66510000)
Code de région (NUTS) España (ES)
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Avis d’attribution de marché

Személygépjármű tartós bérlet és flottakezelés

Az Ajánlatkérő 11 db, újonnan beszerzett gépjárművet kíván bérbe venni. A tartós bérleti szerződés flottakezelési szolgáltatással kerül kiegészítésre. B1 kategória (alsó-középkategória): 9 db 48 havi bérlete, tervezett futásteljesítmény: 35 000 km/autó/év; C1 kategória: (felső-középkategória): 1 db 36 havi bérlete, tervezett futásteljesítmény: 70 000 km/autó/év; C2 kategória (felső-középkategória)...
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Pneus pour voitures (34351100)
Code de région (NUTS) Tolna (HU233)
Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) di Trento Avis d’attribution de marché

Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’appalto delle coperture assicurative infortuni e RC patrimoniale in favore dell’Azienda provinciale pe...

Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’appalto delle coperture assicurative Infortuni e RC patrimoniale in favore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services d'assurance (66510000)
Code de région (NUTS) Provincia Autonoma di Trento (ITH2)
Autoridad Portuaria de Valencia Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Seguro de salud para la plantilla de la Autoridad Portuaria de Valencia

Seguro de salud para la plantilla de la Autoridad Portuaria de Valencia.
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services d'assurance médicale (66512220)
Code de région (NUTS) Valencia/València (ES523)
Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) Avis d’attribution de marché

Marché d'assurances

La présente consultation concerne la souscription de différents contrats d'assurances (six lots) pour le compte de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP).
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services d'assurance (66510000)
Code de région (NUTS) Ile-de-France (FR1)
Ministère de la culture Avis d’attribution de marché

Fourniture de bons d'habillement pour des agents des archives nationales

Le marché prend la forme d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, sans montant minimal mais avec un montant maximal annuel. Le marché public comporte une part dite forfaitaire (1re commande certaine) et une part dite à bons de commande (bons déclenchés au fur et à mesure des besoins, si nécessaire). Le montant total maximal des commandes supplémentaires pour la durée initiale du mar...
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Imprimés infalsifiables (22450000)
Code de région (NUTS) Ile-de-France (FR10)
Communauté urbaine du Grand Reims Avis d’attribution de marché

Emission, fourniture et livraison de titres restaurant sur support dématérialisé

Le présent accord-cadre a pour objet l'émission, la fourniture et la livraison de titres-restaurant sur support dématérialisé. Il s'agit d'un accord-cadre conclu sans minimum ni maximum. Il sera intégralement exécuté par émission de bons de commande. Les prestations objets du présent accord-cadre répondent aux besoins actuels de la communauté urbaine du Grand Reims, de la ville de Reims, du centre...
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services de traitement d'opérations et services de compensation (66133000)
Code de région (NUTS) Marne (FRF23)
Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР Avis d’attribution de marché

Застраховка за 2021 г. – 2022 г. на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допъл...

Застраховка за 2021 г. – 2022 г. на МПС, инженерна и плавателна техника собственост на МВР, такава получена за временно ползване от МВР, както и допълнително монтирано оборудване в тях ”, по позиции както следва: Поз.1 - Застраховка „Каско”; Поз.2 - Застраховка „Гражданска отговорност”.
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services d'assurance (66510000)
Code de région (NUTS) България  (BG)
Gmina Miejska Żory Avis d’attribution de marché

Zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 18.137.914,52 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąg...

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 18.137.914,52 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z pkt 4 SWZ „Opis przedmiotu zamówienia."
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services de concession de crédit (66113000)
Code de région (NUTS) Rybnicki (PL227)
Vitrus Ambiente, E. M., S. A. Avis d’attribution de marché

Aquisição de apólices de seguros

Aquisição de apólices de seguros.
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services d'assurance (66510000)
Code de région (NUTS) Ave (PT119)
Município de Alcochete Avis d’attribution de marché

Aquisição de serviços de seguros, por trinta e seis meses

Aquisição de serviços de seguros, por trinta e seis meses.
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services d'assurance (66510000)
Code de région (NUTS) Área Metropolitana de Lisboa (PT170)
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid Avis d’attribution de marché

Contratación de seguro de asistencia sanitaria y salud para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

Contratación de seguro de asistencia sanitaria y salud para el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services d'assurance maladie (66512200)
Code de région (NUTS) Comunidad de Madrid (ES30)
Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay Avis d’attribution de marché

Prestation de service d'assurance dommages ouvrage «Champignonnière zone de Combe Aérodrome à Chaspuzac»

Dommages ouvrage pour une usine de production de champignons de 13 083 m2 avec une PSE Tous risques chantier.
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services d'assurance tous risques chantier (66513200)
Code de région (NUTS) Haute-Loire (FRK13)
Ports de la Generalitat Avis d’attribution de marché

Contratación de diversas coberturas de seguros para Ports de la Generalitat

El objeto del contrato es la contratación de diversas coberturas de seguros por parte de Ports de la Generalitat para cubrir los riesgos que puedan afectar al patrimonio, bienes y al personal de Ports de la Generalitat.
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services d'assurance (66510000)
Code de région (NUTS) Cataluña (ES51)
Caisse des dépôts Avis d’attribution de marché

Prestations d'avantages, réductions et billetterie liés à la carte Vikiva pour le compte de la Cnracl

La Caisse des dépôts assure la gestion de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Cnracl). Dans ce cadre, elle met en œuvre la politique sociale de la Cnracl, dans le respect des budgets et des orientations définies par son conseil d'administration. Elle propose ainsi depuis 2002, une carte d'avantages et de services aux pensionnés de la Cnracl qui y souscrivent, la c...
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services de traitement d'opérations et services de compensation (66133000)
Code de région (NUTS) Paris (FR101)
Syndicat mixte de Châtenay-Malabry Avis d’attribution de marché

Marché d'assurances

La présente mise en concurrence a pour objet le choix: — du (ou des) intermédiaire(s) d'assurances (agent général ou courtier) qui sera(ont) chargé(s) du placement des contrats, de leur gestion et du règlement des sinistres; — de la (ou des) société(s) d'assurances mutuelles ou à forme mutuelle sans intermédiaires qui couvrira(ont) les différents risques d'assurances du Syndicat mixte de Chatenay-...
Publication22-06-2021
Code de sujet (CPV) Services d'assurance (66510000)
Code de région (NUTS) Hauts-de-Seine (FR105)
truck tower-crane sharing