Regie der Gebouwen
Avis de marché simplifié

Brussel - Regie der Gebouwen - Nazicht van de boekhouding en andere Nederlandstalige documenten van een aannemer door een bedrijfsrevisor in het kader van een schadeclaim

Brussel - Regie der Gebouwen - Nazicht van de boekhouding en andere Nederlandstalige documenten van een aannemer (NV met zetel in Oost-Vlaanderen) door een bedrijfsrevisor in het kader van een schadeclaim (beoordelen financiële schade in hoofde van de aannemer)

Datum van verzending van deze aankondiging
27-09-2017
Publicatiedatum
27-09-2017
Deadline
12-10-2017
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
66170000 - Diensten op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen
Postadres
Gulden Vlieslaan 87 b2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Fierens Yf
Telefoon
+32 5416977
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286509