Avis de marché

Bouwen van een politiehuis

Travaux
Date publication
05-03-2015
Date limite
20-04-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Dialogue compétitif
Pouvoirs adjudicateurs
Lokale Politie Pajottenland | 1755 Gooik, BE
Codes sujets (CPV)
45216000 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public ou aux services de secours et de bâtiments militaires
66100000 - Services bancaires et d'investissement
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Contenu bref
Concurrentiedialoog DBF-opdracht.
De uit te voeren opdracht omvat:
-De volledige studieopdracht (architectuur, stabiliteit, technische uitrustingen en infrastructuurwerken) voor het bouwen van een POLITIEHUIS, evenals de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en de (pre-)financiering. Het terrein is gelegen langs de Edingsesteenweg z/n te 1755 Gooik.
-Optioneel: de ontsluiting van het gebouw langs de Bruneaustraat.
-Optioneel: de groenaanleg op het terrein.
-Wat betreft de financiering: eventueel de overname van de op termijn overbodige infrastructuur (gelegen in woongebied):
oLennik, Alfred Algoetstraat 75: administratief gebouw, gekadastreerd 1ste afdeling, sectie E nr. 141 L-deel met een oppervlakte van ongeveer 4a83ca.
oKester, Bruneaustraat 101: administratief gebouw, gekadastreerd wijk D, nummer 335/H/2 (lot 9) met een oppervlakte van 9a41ca en bijhorende gronden, gelegen in woonuitbreidingsgebied, met een oppervlakte van 34a34ca.
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie selectieleidraad

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie selectieleidraad
Au minimum
zie selectieleidraad
truck tower-crane sharing