Avis d’attribution de marché

2014-047

Travaux
Date publication
09-03-2015
Pouvoirs adjudicateurs
WoninGent cvba-so | 9000 Gent, BE | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
50000000 - Services de réparation et d'entretien
Contenu bref
2014-047: De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren van werken in regie op afroep. De werken vinden plaats in wooneenheden die deel uitmaken van het patrimonium van de opdrachtgever, WoninGent. Deze wooneenheden kunnen zowel appartementen, meergezinswoningen als individuele woonhuizen zijn. De opdracht heeft tot doel met geselecteerde opdrachtnemers afspraken te maken omtrent prijzen en interventietermijnen.
De werken kunnen betrekking hebben op één van volgende vakgroepen:
werken aan huishoudelijke elektrische installaties
kleine metsel- en aannemingswerken
loodgieterij
werken aan sanitaire installaties
werken aan individuele verwarmingsinstallaties (gas of elektriciteit)
schilderwerken
stucwerken (met inbegrip van bestrijding opstijgend vocht of condens)
schrijnwerken (binnenshuis)
beperkte sloopwerken (binnenshuis)
plaatsen van (zachte en harde) vloerbekledingen
plaatsen van dakisolatie (alle types daken).
Deze opdracht omvat meerdere percelen (11).
Prix

Percelen 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

Entreprises
Sibes NV | 2320 Hoogstraten, BE

Percelen 1-8

Entreprises
De Roo Bram | 9940 Ertvelde, BE

Percelen 1-2-3-4-5-6-7-9-10

Entreprises
Cordeel Maintenance NV | 3730 Hoeselt, BE

Percelen 2-7-9-10-11

Entreprises
De Baets | 9032 Wondelgem, BE

Percelen 3-4-5

Entreprises
Ets. Carton D'Huyvetter | 9800 Deinze, BE

Percelen 8 - 11

Entreprises
De Keyser BVBA | 9690 Kluisbergen, BE
truck tower-crane sharing