Avis de marché

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een HVAC-installatie in het Technologiehuis

Travaux
Date publication
20-07-2018
Date limite
30-08-2018 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
VITO | 2400 MOL, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Mevrouw Sophie Joris
Codes sujets (CPV)
42500000 - Matériel de réfrigération et de ventilation
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Contenu bref
Het betreft een renovatie- en herinrichtingsproject met drie bouwlagen en hoofdzakelijk volgende functies:
- Niveau -1: kelder, stookplaats, technische ruimte
- Gelijkvloers: burelen, laboratorium
- 1ste verdieping: burelen, laboratorium, nanolaboratorium
Description
Description
Het betreft een renovatie- en herinrichtingsproject met drie bouwlagen en hoofdzakelijk volgende functies:
- Niveau -1: kelder, stookplaats, technische ruimte
- Gelijkvloers: burelen, laboratorium
- 1ste verdieping: burelen, laboratorium, nanolaboratorium
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Codes de région (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Critères d'attribution
Qualité: Technische waarde & Plan van aanpak - 35
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1.
- beschrijving van de organisatie
- referenties
- vereiste erkenning van aannemers:
Au minimum
1.
details: zie bestek
Vereiste erkenning: T3 (Koelinstallaties), Klasse 1
D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 5
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 5
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 5
truck tower-crane sharing