Avis de marché - secteurs spéciaux

Opdracht 7033015001 - Raamovereenkomst betreffende de studie, de levering, de plaatsing en het onderhoud van airconditioning-installaties in technische lokalen van Infrabel ICT verspreid over het ganse land

Travaux
Date publication
09-03-2015
Date limite
30-03-2015 12:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - ICT | 1060 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer
Codes sujets (CPV)
45331220 - Travaux d'installation de matériel de climatisation
50730000 - Services de réparation et d'entretien de groupes de réfrigération
Contenu bref
Raamovereenkomst betreffende de studie, de levering, de plaatsing en het onderhoud van airconditioning-installaties in technische lokalen van Infrabel ICT verspreid over het ganse land
Dit raamcontract laat toe om zowel nieuwe installaties (werken) als het onderhoud (diensten) van alle airco-installaties in de technische lokalen van Infrabel-ICT te laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma en dit voor heel België. Om de technische installaties in deze ruimte goed te laten functioneren, moet ook de airconditioning goed onderhouden worden.
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Klasse 4: tot 900.000 EUR (enkel voor het gedeelte werken), Categorie: D18
De kandidaten dienen:
1) aan te tonen dat ze over ploegleiders beschikken die in NL en FR kunnen communiceren;
2) aan te tonen dat ze over heel België (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) erkend zijn door de overheid via een certificaat als koeltechnische firma (inclusief geldigheidsperiode);
3) een lijst van medewerkers te bezorgen welke een door de overheid erkend certificaat hebben om koeltechnische handelingen te mogen doen (inclusief geldigheidsperiode);
4) te voldoen aan de eisen om beschouwd te worden als erkend airco-deskundige;
5) aan te tonen dat ze over een technische expertise beschikken met betrekking tot reeds uitgevoerde opdrachten (koeling technische ruimtes, telecom lokalen) die vergelijkbaar zijn met deze die het voorwerp van deze opdracht uitmaakt. De kandidaten dienen daarbij aan te tonen dat zij over ten minste vijf (5) referenties (Belgische, Europese, andere) beschikken op het vlak van de realisatie van vergelijkbare opdrachten en dit zowel voor nieuwe installaties als het onderhoud (begin- en einddatum, omvang van het project geïnstalleerde apparatuur, contractuele interventie- en herstellingstermijnen, contactpersonen, gegevens van die personen enz.) alsook hun precieze bijdrage in het kader van de verwezenlijking van het project (maximum twee bladzijden per referentie).
truck tower-crane sharing