Avis de marché

Raamovereenkomst diverse karren

Fournitures
Date publication
22-07-2016
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AZ Alma | 9900 Eeklo, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers
33196000 - Aides médicales
34900000 - Équipement de transport et pièces détachées divers
34911100 - Chariots à bras
Contenu bref
Het voorwerp van deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor diverse karren.
Deze opdracht is als volgt verdeeld in de volgende percelen:
» Perceel 1: open modulaire verpleegwagens
» Perceel 2: dubbele modulaire wagens
» Perceel 3: reanimatiekarren
» Perceel 4: isolatiekarren
» Perceel 5: gesloten modulaire transportwagens met draaideuren
» Perceel 6: gesloten modulaire transportwagens met rolluiken
» Perceel 7: rolcontainers
» Perceel 8: pickingkarren
» Perceel 9: serveerwagens
» Perceel 10: karren vuil linnen
» Perceel 11: gesloten transportwagens voor endoscopen
» Perceel 12: gesloten wagens voor de voedingsdienst
» Perceel 13: regaalwagens
» Perceel 14: veerbodemwagens
Description lots

Lot 1: Open modulaire verpleegwagens

Description
Open modulaire verpleegwagens
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers
33196000 - Aides médicales

Lot 2: Dubbele modulaire wagens

Description
Dubbele modulaire wagens
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers
33196000 - Aides médicales

Lot 3: Reanimatiekarren

Description
Reanimatiekarren
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers
33196000 - Aides médicales

Lot 4: Isolatiekarren

Description
Isolatiekarren
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers
33196000 - Aides médicales

Lot 5: Gesloten modulaire wagens met draaideuren

Description
Gesloten modulaire wagens met draaideuren
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers
33196000 - Aides médicales

Lot 6: Gesloten modulaire wagens met rolluiken

Description
Gesloten modulaire wagens met rolluiken
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers
33196000 - Aides médicales

Lot 7: Rolcontainers

Description
Rolcontainers
Codes sujets supplémentaires (CPV)
34900000 - Équipement de transport et pièces détachées divers
34911100 - Chariots à bras

Lot 8: Pickingkarren

Description
Pickingkarren
Codes sujets supplémentaires (CPV)
34900000 - Équipement de transport et pièces détachées divers
34911100 - Chariots à bras

Lot 9: Serveerwagens

Description
Serveerwagens
Codes sujets supplémentaires (CPV)
34900000 - Équipement de transport et pièces détachées divers
34911100 - Chariots à bras

Lot 10: Karren vuil linnen

Description
Karren vuil linnen
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers
33196000 - Aides médicales

Lot 11: Gesloten karren endoscopen

Description
Gesloten karren endoscopen
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers
33196000 - Aides médicales

Lot 12: Gesloten wagens voor de voedingsdienst

Description
Gesloten wagens voor de voedingsdienst
Codes sujets supplémentaires (CPV)
34900000 - Équipement de transport et pièces détachées divers
34911100 - Chariots à bras

Lot 13: Regaalkarren

Description
Regaalkarren
Codes sujets supplémentaires (CPV)
34900000 - Équipement de transport et pièces détachées divers
34911100 - Chariots à bras

Lot 14: Veerbodemwagens

Description
Veerbodemwagens
Codes sujets supplémentaires (CPV)
34900000 - Équipement de transport et pièces détachées divers
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst van de voornaamste leveringen van de karren die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
truck tower-crane sharing