Avis de marché

Leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeersborden (politieborden en bewegwijzering) langs gewestwegen

Travaux
Date publication
20-07-2018
Date limite
27-08-2018 11:45
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg | 3500 Hasselt, BE | Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Codes sujets (CPV)
34942000 - Équipement de signalisation
34992200 - Panneaux de signalisation routière
34996000 - Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation des routes
45233290 - Installation de panneaux de signalisation
45233294 - Installation de signalisation routière
45316200 - Installation de matériel de signalisation
Contenu bref
De opdracht heeft als doel leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden op gewestwegen, meer bepaald in de districten West-Limburg en Zuid-Limburg.
Description lots

Lot 1: Leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeersborden (politieborden en bewegwijzering) langs gewestwegen Perceel 1: district West-Limburg

Description
De opdracht heeft als doel leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden op gewestwegen, meer bepaald in de districten West-Limburg en Zuid-Limburg.
Durée
12 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
34992200 - Panneaux de signalisation routière
34996000 - Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation des routes
45233290 - Installation de panneaux de signalisation
45233294 - Installation de signalisation routière
45316200 - Installation de matériel de signalisation
Codes de région (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)

Lot 2: Leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeersborden (politieborden en bewegwijzering) langs gewestwegen Perceel 2: district Zuid-Limburg

Description
De opdracht heeft als doel leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeerstekens en bijhorigheden op gewestwegen, meer bepaald in de districten West-Limburg en Zuid-Limburg.
Durée
12 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
34992200 - Panneaux de signalisation routière
34996000 - Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation des routes
45233290 - Installation de panneaux de signalisation
45233294 - Installation de signalisation routière
45316200 - Installation de matériel de signalisation
Codes de région (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek
Au minimum
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: C3
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

zie bestek
truck tower-crane sharing