Europska komisija, COMM — Communication, COMM.B.2 — Interinstitutional Relations, Corporate Contracts and EDCC
Ispravak

Usluge povezane s radom kontaktnog centra Europe Direct

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, COMM — Communication, COMM.B.2 — Interinstitutional Relations, Corporate Contracts and EDCC
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Adresa profila kupca: -

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Usluge povezane s radom kontaktnog centra Europe Direct

Referentni broj: COMM/2020/OP/0015

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka: 79512000 - Pozivni centar

Dodatna CPV oznaka: -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Isporuka usluga kontaktnog centra za opće upite građana o funkcioniranju i politikama EU-a i potrebnim logističkim aranžmanima

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

19-03-2020

VI.4.6) Upućivanje na izvornu obavijest

Korisničko ime za uslugu TED eSender: -

Korisničko ime kupca za uslugu TED eSender: -

Upućivanje na obavijest: -

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 044-102929

Datum slanja izvorne obavijesti:

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1) Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.1) Upućivanje na izvornu obavijest

Izmjena izvornih podataka koje je dostavio javni naručitelj: ne

Objava na TED-u nije u skladu s izvornim podacima koje je dostavio javni naručitelj: ne

VII.1.2) Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
20-04-2020
Glasi:
04-05-2020

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
21-04-2020
Glasi:
05-05-2020

Ostali dodatni podaci

-