Europska komisija, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate F — Digital Single Market, Unit F.4 — Digital Economy and Skills
Ispravak

Istraživanje na poduzećima o upotrebi digitalnih tehnologija — CNECT/2020/OP/0004

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate F — Digital Single Market, Unit F.4 — Digital Economy and Skills
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

Adresa profila kupca: -

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Istraživanje na poduzećima o upotrebi digitalnih tehnologija — CNECT/2020/OP/0004

Referentni broj: CNECT/2020/OP/0004

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka: 79310000 - Usluge istraživanja tržišta

Dodatna CPV oznaka: -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Nove tehnologije, poput umjetne inteligencije (artificial intelligence – AI), robotike, velikih podataka, interneta stvari (Internet of Things – IoT), računalstva visokih performansi, kvantne tehnologije, računalstva u oblaku, tehnologije lanca blokova i 3D ispisa postaju sve važnije za svakodnevni život poduzeća i pojedinaca. S upotrebom digitalnih tehnologija postavljaju se pitanja kako IKT može pridonijeti održivosti i ekološkijem gospodarstvu.
Na razini država članica trenutačno nisu dostupni detaljni podaci o usvajanju i drugim aspektima tih tehnologija. Već postoje određena izvješća i statistike koji mogu poslužiti kao osnova za razvoj europskog okvira za prikupljanje podataka.
Osnovni je cilj nabaviti pouzdan kvantitativni pregled na razini država članica o stanju odabira gore navedenih novih tehnologija i/ili izmjeriti kako IKT može doprinijeti održivosti (ova studija ne odnosi se na održivost sektora IKT-a). Popis tehnologija može se razlikovati od jedne do druge godine (jer se ova studija može obnoviti dvaput nakon prve godine).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

20-03-2020

VI.4.6) Upućivanje na izvornu obavijest

Korisničko ime za uslugu TED eSender: -

Korisničko ime kupca za uslugu TED eSender: -

Upućivanje na obavijest: -

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 052-122414

Datum slanja izvorne obavijesti:

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1) Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.1) Upućivanje na izvornu obavijest

Izmjena izvornih podataka koje je dostavio javni naručitelj: ne

Objava na TED-u nije u skladu s izvornim podacima koje je dostavio javni naručitelj: ne

VII.1.2) Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
14-04-2020 16:00
Glasi:
21-04-2020 16:00

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
16-04-2020 11:00
Glasi:
23-04-2020 11:00

Ostali dodatni podaci

-