Európai Régiók Bizottsága (RB)
Tájékoztató az eljárás eredményéről

Villamosenergia-, energia- és mennyiségmérő rendszerek beszerelése

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Európai Régiók Bizottsága (RB)
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Rue Belliard 101
Város
Bruxelles
Postai irányítószám
1040
NUTS-kód
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
Direction logistique, unité programmation/Gestion financière et contractuelle
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   http://www.cor.europa.eu

A felhasználói oldal címe:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   igen

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

Villamosenergia-, energia- és mennyiségmérő rendszerek beszerelése

Hivatkozási szám:   CdR/DL/26/2017

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   38550000 - Mérőműszerek

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás

A szerződés célja hőfejlesztő és hűtőberendezések számára villamosenergia-, energia- és térfogatmérő rendszerek, valamint villamosenergia-, gáz- és vízelosztó berendezések a Régiók Európai Bizottsága, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által Brüsszelben elfoglalt valamennyi épülethez történő beszerzése, felszerelése és üzembe helyezése tárgyában.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték:   680.000,00

Pénznem:   EUR

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés

-

Rész száma:   -

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   38421100 - Vízmérő órák

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

A teljesítés fő helyszíne:   Brüsszel, Belgium

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

A szerződés várhatóan az alábbiakra terjed ki:

— villamosenergia-mérő berendezés: körülbelül 137 darab,

— térfogatmérő berendezés: körülbelül 15 darab,

— hőmennyiségmérő berendezés: körülbelül 8 darab,

— gázmérő berendezés: körülbelül 0 darab.

(a felszerelendő mérők teljes száma: 160 darab),

— a tervezendő programozás és információátadás (a felszerelendő új mérőket is tartalmazóan): körülbelül 192 darab,

— a tervezendő programozás és információátadás (a felszerelendő új mérőket is tartalmazóan): körülbelül 21 darab,

— a tervezendő programozás és információátadás (a felszerelendő új mérőket is tartalmazóan): körülbelül 22 darab,

— a tervezendő programozás és információátadás (a felszerelendő új mérőket is tartalmazóan): körülbelül 5 darab.

(a tervezendő programozás és információátadás [a felszerelendő új mérőket is tartalmazóan]): 240).

A szerződés teljesítése közelebbről meghatározva a következő szolgáltatások teljesítését foglalja magában; a felsorolás nem teljes körű:

— helyszíni leltárfelvétel,

— a szigetelés és a csővezetékhálózat módosítását tartalmazó munkálatok,

— villamosenergia-mérő rendszerek beszerelése,

— hőmennyiségmérő rendszerek beszerelése,

— térfogatmérő rendszerek beszerelése,

— gázmérő egységek beszerelése,

— már meglévő hidraulikus körök felújítására irányuló munkálatok,

— elektromos szerelési munkálatok,

— programozási munkálatok,

— tesztelési és üzembe helyezési műveletek,

— végső tisztítás.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   nem

II.2.14) További információk

-

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   igen

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak:   nem

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   2017/S 152-314091

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása:   nem

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket :   nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   CdR/DL/26/2017

Rész száma:   -

Elnevezés:   Villamosenergia-, energia- és mennyiségmérő rendszerek beszerelése

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

07-12-2017

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Cofely services
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Bd Simon Bolivar 24
Város
Bruxelles
NUTS-kód
BE100
Postai irányítószám
1000
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   -

A szerződés/rész végleges összértéke:   680.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk

-

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Törvényszék
Postai cím
Rue du Fort Niedergrünewald
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
L-2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetcím
http://curia.europa.eu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   A vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

21-12-2017

D1. melléklet – Általános beszerzés: Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be:

nyílt eljárás:   nem

meghívásos eljárás:   nem

A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint:   -

Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

verseny hiánya technikai okokból:   nem

a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása:   nem

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   nem

Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban:   nem

Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   nem

A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   -

Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés:   -

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk :   -

Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés:

az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól:   -

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   -

2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá:   nem

3. Magyarázat

-