Europos Komisija
Skelbimas apie pirkimą

Lentynų, perforuotų pertvarų tiekimas ir susijusių paslaugų teikimas

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos Komisija
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
CSM 1 05/P001
Miestas
Bruxelles
Pašto kodas
1049
NUTS kodas
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
OIB.02.002 Marchés publics
Telefonas
+32 22986989
El. paštas
[email protected]
Faksas
+32 22960570

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   http://ec.europa.eu

Pirkėjo profilio adresas:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   taip

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.3) Komunikavimas

Daugiau informacijos galima gauti

pirmiau nurodytu adresu

Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami

pirmiau nurodytu adresu

elektroniniu būdu per:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: -

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Lentynų, perforuotų pertvarų tiekimas ir susijusių paslaugų teikimas

Nuorodos numeris:   OIB.02/PO/2018/008/750

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   39131000 - Kabinetų stelažai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Prekės

II.1.4) Trumpas aprašymas

Lentynų, perforuotų pertvarų tiekimas ir susijusių paslaugų teikimas

II.1.5) Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM:   3.000.000,00

Valiuta:   EUR

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   ne

II.2) Aprašymas

II.2.1) Pavadinimas

-

Pirkimo dalies Nr.:   -

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   39131100 - Archyvų stelažai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Briuselio sostinės regionas ir apylinkės (BE), Liuksemburgas (LU), Strasbūras (FR), Heraklionas (EL), Ispra (IT), Sevilija (ES), Haga ir Amsterdamas (NL), Stokholmas (SE)

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Lentynų, perforuotų pertvarų tiekimas ir susijusių paslaugų teikimas

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

II.2.6) Numatoma vertė

Vertė be PVM:   3.000.000,00

Valiuta:   EUR

II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais:   48

Ši sutartis gali būti pratęsta:   ne

Pratęsimų aprašymas:   -

II.2.9) Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:   -

II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:   ne

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.12) Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas:   ne

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   taip

II.2.14) Papildoma informacija

-

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1) Dalyvavimo sąlygos

III.1.1) Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis su savo pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus ir informaciją, kurių reikalaujama šio skelbimo III.1 punkte „Dalyvavimo sąlygos“ ir kurie išvardyti pirkimo specifikacijų I-ame priede „Pildomų ir teikiamų dokumentų sąrašas“.

III.1.2) Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose:   ne

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— paskutinių 3 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansų bei pelno-nuostolio ataskaitų), kuriose nurodytas metinis pelnas, neatskaičius mokesčių, kopiją. Jeigu, dėl pateisinamos priežasties, konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pažymą apie 3 paskutinių metų pelną, neatskaičius mokesčių. Jeigu finansinės ataskaitos arba pažyma rodo, kad per pastaruosius 3 metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., patronuojančios bendrovės) garantiją, auditorių, diplomuotų apskaitininkų pažymas ar lygiavertį dokumentą,
— pažymą apie specialią metinę apyvartą, susijusią su šia sutartimi ir pasiektą per pastaruosius 3 finansinius metus.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Kad konkurso dalyvis būtų atrinktas, jis turi įrodyti, kad per paskutinius 3 finansinius metus vidutinė metinė apyvarta buvo 800 000 EUR

III.1.3) Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose:   ne

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— konkurso dalyvis pateiks 5 pristatymų su lentynų įrengimu, įskaitant pristatymo su fiksuoto archyvo lentynų įrengimo, pavyzdį, pristatymo pavyzdį su bibliotekų lentynų įrengimu, 2 pristatymo pavyzdžius su mobilių lentynų montavimu ir vieną pavyzdį pristatymo su pramoninių stelažų montavimu ir kurie buvo įgyvendinti per pastaruosius 3 metus, nurodant vertę, trukmę, darbų pradžios datą ir pilnus viešų ar privačių paslaugų gavėjų duomenis (kontakto pavadinimą, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą),
— konkurso dalyvis turi įrodyti, kad yra įkūręs kokybės užtikrinimo sistemą, atitinkančią bent ISO 9001 standarto reikalavimus:
—— arba pateikiant patvirtintą ISO 9001 sertifikato kopiją, nurodydamas apimančią sritį ir akredituotą įstaigą, išdavusią sertifikatą,
—— pateikdama bet kokios kitos lygiavertės nuorodos, kurios taikymas gali būti pritaikytas, patvirtintą kopiją, atlikus trečiosios šalies auditą, pripažintą kaip sertifikavimą, akreditaciją ar licenziją,
—— arba pateikdama konkurso dalyvio įdiegtą kokybės valdymo sistemos dokumentaciją, pasirašytą raštišką įsipareigojimą ir (iki skelbimo apie pirkimą paskelbimo) iš asmens, turinčio įgaliojimus įsipareigoti įmonės vardu; šiuose dokumentuose turi būti bent jau:
—— kokybės politika ir „kokybės“ tikslai,
—— dokumentinė sistema (vidaus ir išorės dokumentų kontrolė, įrašų kontrolė, neatitikimų valdymas, prevenciniai veiksmai, taisomieji veiksmai ir vidaus auditas),
—— taikomų procesų kartografavimas ir apibrėžimas,
—— kontrolės sistema (vidaus auditas, ...),
—— rezultatų analizės sistema (vadovybės analizė, skundai, apklausos, pasitenkinimas, rodikliai, ...),
—— koregavimo ir tobulinimo planas (įmonės planas, krypčių veiksmų planas ir paslaugos ir kt.).

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Kad konkurso dalyvis būtų atrinktas, jis turi įrodyti:
(1) Pristatymą su įrengimu fiksuotų lentynų archyvavimui, minimalios 25 000 EUR vertės;
(2) Pristatymą su įrengimu fiksuotų lentynų bibliotekai, minimalios 20 000 EUR vertės;
(3) Pristatymą su įrengimu fiksuotų lentynų archyvavimui, minimalios 40 000 EUR vertės kiekvienai iš 2 nuorodų;
(4) Pristatymą su įrengimu fiksuotų pramoninių lentynų, minimalios 200 000 EUR vertės.

III.1.5 Informacija apie rezervuotas sutartis

Sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurių tikslas yra užtikrinti socialinę ir profesinę neįgaliųjų ar nepalankiomis sąlygomis gyvenančių asmenų integraciją:   ne

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamojo užimtumo programas:   ne

III.2) Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1) Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys:   -

Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:   -

III.2.2) Sutarties vykdymo sąlygos

-

III.2.2) Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją:   ne

IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

Atviras konkursas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   taip

Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju:   taip

Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:   -

Viešasis pirkimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos sukūrimu:   ne

Papildomi pirkėjai gali naudoti dinaminę pirkimo sistemą:   ne

IV.1.4) Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu

Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, kad būtų laipsniškai sumažintas aptartinų sprendimų ar pasiūlymų, dėl kurių bus deramasi, skaičius:   ne

IV.1.5) Informacija apie derybas

Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartį remdamasi pirminiais pasiūlymais ir nevesdama derybų:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas:   ne

Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:   -

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   taip

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   -

IV.2.2) Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:   01-10-2018

Vietos laikas:   15:00

IV.2.3) Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data

-

IV.2.4) Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais:   6

IV.2.7) Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:   02-10-2018

Vietos laikas:   10:00

Vieta:   Office pour les infrastructures et la logistique, Bruxelles (OIB), Bâtiment CSM1, cours Saint–Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, Belgija.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:   Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti po 1 tinkamai įgaliotą kiekvieno dalyvio atstovą (pateikus pasą ar asmens tapatybės kortelę). Dalyvauti pageidaujantys konkurso dalyviai privalo raštu informuoti OIB.02.002 skyrių „Viešieji pirkimai“ ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki vokų su pasiūlymais atplėšimo sesijos (žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1) Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:   taip

Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:   36 mėnesiai nuo paskyrimo

VI.2) Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai:   taip

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros:   ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai:   ne

VI.3) Papildoma informacija

1) Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant klausimus ir atsakymus) galima rasti šiuo internetinės svetainės adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906
Susidomėjusios šalys kviečiamos registruotis svetainėje. Tuomet internetinėje viešoje pirkimų sistemoje jos bus informuotos apie bet kokius šio kvietimo pateikti pasiūlymus atnaujinimus. Šalių, kurios neužsiregistravusios svetainėje, prašoma reguliariai ją tikrinti. Komisija neprisiims atsakomybės, jeigu konkurso dalyviai nežinos šioje svetainėje pateiktos papildomos informacijos apie šį kvietimą pateikti pasiūlymus. Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl pasiūlymų pateikimo laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus;
2) pavyzdžių pristatymas: konkurso dalyvis turi pateikti 2 lentynų pavyzdžius, kaip aprašyta administracinių nuostatų 3.3.1 punkte (II priedas), per 15 darbo dienų nuo galutinio pasiūlymo pateikimo dienos;
3) Numatomas neprivalomas apsilankymas (žr. II priedo 3.3.1 punktą „Administracinės nuostatos“).
4) Papildomą informaciją apie sutarties sąlygas, sutarties atnaujinimus, dalyvavimo sąlygas, būtinų reikalaujamų pajėgumų lygius, numatytą bendrą sutarties vertę ir t. t. galima gauti pirmiau minėtoje svetainėje pateiktose specifikacijose. Ši informacija nebus spausdinama. Pagal 2005 m. EMAS sertifikatą (OIB) Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje laikosi aplinką tausojančios pozicijos. EMAS yra aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, savanoriška ES priemonė, kurią naudoja organizacijos, siekdamos pagerinti aplinkosaugos reikalavimų atitiktį;
5) Vykdomosios įstaigos gali būti įtrauktos į sutartį kaip perkančiosios organizacijos (10 % bendros sutarties vertės ribose ir visoms vykdomosioms įstaigoms kartu), jei sutarties vykdymo metu jos oficialiai dar nebuvo įsteigtos arba apskritai dar neegzistavo, todėl negalėjo būti formaliai nurodytos kvietimo dalyvauti konkurse dokumentuose;
6) Daugiau informacijos apie dalyvavimą konkursuose ir apie viešųjų pirkimų OIB procedūrų seką rasite „Guide des soumissionnaires“ ir lankstinuke „Bendras verslas su Europos Komisija“ („Avoir la Commission européenne comme client“) šioje tinklavietėje: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
7) Šiai sutarčiai taikoma bendra procedūra, kurioje dalyvauja 18 kitų institucijų ir agentūrų (kaip perkančiosios organizacijos) (žr. kvietimą dalyvauti konkurse).

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Bendrasis Teismas
Adresas
Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
L-2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 43031
El. paštas
[email protected]
Faksas
+352 43032100
Interneto adresas
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   Per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija jam tampa žinoma. Dėl skundo Europos ombudsmenui šis laikotarpis nenutraukiamas ir nepradedamas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

18-07-2018