Europos regionų komitetas (RK)
Skelbimas apie sutarties sudarymą

Elektros, energetinių ir tūrio matavimo sistemų montavimas

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos regionų komitetas (RK)
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Rue Belliard 101
Miestas
Bruxelles
Pašto kodas
1040
NUTS kodas
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
Direction logistique, unité programmation/Gestion financière et contractuelle
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   http://www.cor.europa.eu

Pirkėjo profilio adresas:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   taip

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Elektros, energetinių ir tūrio matavimo sistemų montavimas

Nuorodos numeris:   CdR/DL/26/2017

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   38550000 - Skaitikliai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Prekės

II.1.4) Trumpas aprašymas

Sutartis susijusi su elektros, energetinių ir tūrio matavimo sistemų pristatymu, įrengimu ir perdavimu eksploatacijai, iš vienos pusės, šaldymo ir šilumos gamybos įrenginiams, iš kitos pusės elektros, dujų ir vandens paskirstymo įrangai visuose pastatuose, kuriuose įsikūręs Europos Regionų komitetas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas Briuselyje.

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   ne

II.1.7) Bendra pirkimo vertė (be PVM)

Vertė:   680.000,00

Valiuta:   EUR

II.2) Aprašymas

II.2.1) Pavadinimas

-

Pirkimo dalies Nr.:   -

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   38421100 - Vandens skaitikliai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Briuselis, Belgija

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Preliminariai sutartis turi apimti:

— elektros matuoklių įrengimas: apie 137 vienetų,

— tūrio matuoklių įrengimas: apie 15 vienetų,

— kalorimetrinių matuoklių įrengimas: apie 8 vienetai,

— dujų skaitiklių įrengimas: apie 0 vienetų.

(Bendras įrengtinų skaitiklių skaičius: 160 vienetų),

— numatomas informacijos perdavimas ir programavimas (įskaitant naujai įrengtus skaitiklius): apie 192 vienetai,

— numatomas informacijos perdavimas ir programavimas (įskaitant naujai įrengtus skaitiklius): apie 21 vienetas,

— numatomas informacijos perdavimas ir programavimas (įskaitant naujai įrengtus skaitiklius): apie 22 vienetai,

— numatomas informacijos perdavimas ir programavimas (įskaitant naujai įrengtus skaitiklius): apie 5 vienetai.

(Iš viso numatomas informacijos perdavimas ir programavimas (įskaitant naujai įrengtus skaitiklius): 240).

Į šios sutarties vykdymą įeitų ir šios paslaugos, nors sąrašas yra nebaigtinis:

— vietos inventorizacija,

— vamzdžių ir izoliacijos atnaujinimo darbai,

— elektros apskaitos prietaisų montavimas,

— kalorimetrinių apskaitos prietaisų montavimas,

— tūrio matavimo prietaisų montavimas,

— dujų matavimo prietaisų montavimas,

— esamų hidraulinių grandinių atnaujinimo darbai,

— elektros darbai,

— programavimo darbai,

— bandymų ir paleidimo darbai,

— galutinis valymas.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   ne

II.2.14) Papildoma informacija

-

IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   taip

Sudaryta dinaminė pirkimo sistema:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Surengtas elektroninis aukcionas:   ne

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   ne

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   2017/S 152-314091

IV.2.8) Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

Skelbime numatytas dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimas, apie kurį paskelbta minėtame skelbime apie pirkimą:   ne

IV.2.9) Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

Perkančioji organizacija neskirs kitų sutarčių remdamasi minėtu išankstiniu informaciniu skelbimu:   ne

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   CdR/DL/26/2017

Pirkimo dalies Nr.:   -

Pavadinimas:   Elektros, energetinių ir tūrio matavimo sistemų montavimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas

V.2.1) Sutarties sudarymo data

07-12-2017

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   1

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Cofely services
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Bd Simon Bolivar 24
Miestas
Bruxelles
NUTS kodas
BE100
Pašto kodas
1000
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
ne

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   -

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   680.000,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3) Papildoma informacija

-

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Bendrasis Teismas
Adresas
Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
L-2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 4303-1
El. paštas
[email protected]
Faksas
+352 43032100
Interneto adresas
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   Per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija jam tampa žinoma. Dėl skundo Europos ombudsmenui šis laikotarpis nenutraukiamas ir nepradedamas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

21-12-2017

D1 priedas. Bendrieji pirkimai: Priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

1. Sprendimo pagal Direktyvos 2014/24/ES 32 straipsnį pasirinkti derybas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse priežastys

Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti:

atvirame konkurse:   ne

ribotame konkurse:   ne

Numatomi tiekti produktai yra sukurti vien mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar technologinės plėtros tikslais pagal direktyvoje nustatytas sąlygas:   -

Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:

konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių:   ne

pirkimo tikslas yra unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas:   ne

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   ne

Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Papildomos pradinio tiekėjo tiekiamos prekės, užsakomos griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   -

Paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų bus sudaryta laikantis projekto konkurso taisyklių:   -

Prekių, kurios kotiruojamos ir perkamos prekių rinkoje, pirkimas:   -

Prekės ar paslaugos, perkamos ypač palankiomis sąlygomis:

iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą:   -

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   -

2. Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Pirkimui netaikoma direktyva:   ne

3. Paaiškinimas

-