Il-Kummissjoni Ewropea
Avviż dwar kuntratt

Provvista ta' xkafef, ħitan bix-xibka u ta' servizzi assoċjati

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
Il-Kummissjoni Ewropea
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
CSM 1 05/P001
Belt
Bruxelles
Kodiċi postali
1049
Kodiċi NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
OIB.02.002 Marchés publics
Telefown
+32 22986989
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+32 22960570

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   http://ec.europa.eu

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   iva

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.3) Komunikazzjoni

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn

l-indirizz imsemmi hawn fuq

Aċċess għad-dokumenti tal-akkwist huwa ristrett. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu

l-indirizz imsemmi hawn fuq

b'mod elettroniku permezz ta':   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Il-komunikazzjoni elettronika teħtieġ l-użu ta' għodod u strumenti li mhux soltu ssibhom. Aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ għal dawn l-għodod u strumenti huwa possibbli, mingħajr ħlas, fuq: -

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

Provvista ta' xkafef, ħitan bix-xibka u ta' servizzi assoċjati

Numru ta' referenza:   OIB.02/PO/2018/008/750

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   39131000 - Xkaffar għall-uffiċċju

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Provvisti

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

Provvista ta' xkafef, ħitan bix-xibka u ta' servizzi assoċjati

II.1.5) Stima tal-valur totali

Valur mingħajr VAT:   3.000.000,00

Munita:   EUR

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   le

II.2) Deskrizzjoni

II.2.1) Titlu

-

Nru tal-lott:   -

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   39131100 - Xkaffar għall-arkivji

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   Ir-Reġjun tal-Kapitali Brussell u l-madwar (BE), il-Lussemburgu (LU), Strasburgu (FR), Heraklion (EL), Ispra (IT), Sevilla (ES), The Hague u Amsterdam (NL), Stokkolma (SE)

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

Provvista ta' xkafef, ħitan bix-xibka u ta' servizzi assoċjati

II.2.5) Kriterji tal-għoti

il-kriterji msemmija hawn taħt

II.2.6) Stima tal-valur

Valur mingħajr VAT:   3.000.000,00

Munita:   EUR

II.2.7) Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri

Tul ta' żmien f’xhur:   48

Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid:   le

Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:   -

II.2.9) Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna

Kriterji oġġettivi għall-għażla ta’ għadd limitat ta’ kandidati:   -

II.2.10) Informazzjoni dwar il-varjanti

Il-varjanti se jiġu aċċettati:   le

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.12) Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi

L-offerti jridu jkunu ppreżentati fl-għamla ta' katalogi elettroniċi jew jinkludu katalogu elettroniku:   le

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   iva

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

-

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1) Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni

III.1.1) Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Dak li jitfa' l-offerta għandu jehmeż mal-offerta tiegħu d-dokumenti u l-informazzjoni kollha meħtieġa fil-punt III.1 "Il-kundizzjonijiet għas-sehem" ta' dan l-avviż u elenkati fl-Anness I "Lista ta' kontroll ta' dokumenti li jridu jiġu kkompletati u pprovduti" tal-ispeċifikazzjonijiet.

III.1.2) Qagħda ekonomika u finanzjarja

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   le

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

— kopja tar-rendikonti finanzjarji (il-karti bilanċjali u l-kontijiet tal-qligħ u t-telf) tal-aħħar 3 snin finanzjarji, li juru l-qligħ fis-sena qabel it-taxxa. Jekk, minħabba xi raġuni valida, dak li jitfa' l-offerta ma jkunx jista' jagħtihom, għandu jehmeż rendikont tal-qligħ fis-sena qabel it-taxxa tal-aħħar 3 snin. Jekk ir-rendikonti finanzjarji jew l-istqarrija juru medja ta' telf matul l-aħħar 3 snin, dak li jitfa' l-offerta għandu jagħti dokument ieħor bħala prova tal-ħila finanzjarja u ekonomika tiegħu, bħal garanzija xierqa mingħand terza entità (pereżempju, il-kumpanija ewlenija), stqarrijiet mingħand l-awdituri, akkawntants iċċertifikati jew ekwivalenti,
— stqarrija tad-dħul annwali speċifiku marbuta ma' dan il-kuntratt, miksuba matul l-aħħar 3 snin finanzjarji.

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

Biex jintgħażel, dak li qiegħed jitfa' l-offerta għandu jagħti prova li tiġġustifika d-dħul medju fis-sena għall-aħħar 3 snin finanzjarji ta' 800 000 EUR

III.1.3) Abbiltà teknika u professjonali

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   le

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

— dak li jitfa' l-offerta se jipprovdi l-prova tat-twettiq ta' 5 konsenji b'installazzjoni ta' xkaffar fosthom installazzjoni ta' xkaffar fiss tal-arkivjar, mudell ta' konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar fiss għal-libreriji, 2 mudelli ta' konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar mobbli u mudell ta' konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar industrijali u li twettqu fl-aħħar 3 snin bl-ammont, il-perijodu, id-data tal-bidu u d-dettalji kompluti tagħhom (isem ta' kuntratt, indirizz, numru tat-telefon, indirizz tal-Email) tad-destinatarji pubbliċi jew privati tagħhom,
— dak li jitfa' l-offerta jista' jagħti prova tal-eżistenza ta' organizzazzjoni bbażata fuq sistema ta' assigurazzjoni tal-kwalità li tissodisfa mill-inqas ir-rekwiżiti tal-istandard ISO 9001:
—— kemm billi jipprovdi l-kopja konformi taċ-ċertifikat ISO 9001 li tispeċifika l-qasam kopert u l-korp akkreditat li ħareġ iċ-ċertifikat,
—— kemm billi jipprovdi l-kopja konformi ta' kull riferiment ieħor ekwivalenti li l-applikazzjoni tiegħu tista' tkun suġġetta, wara awditu minn parti terza, għal rikonoxximent bħal ċertifikazzjoni, awtorizzazzjoni jew approvazzjoni,
—— kif ukoll billi jipprovdi dokumentazzjoni tas-sistema tal-immaniġġjar tal-kwalità implimentata minn dak li jitfa' l-offerta, b'impenn miktub u ffirmat (qabel il-pubblikazzjoni tal-avviż dwar kuntratt) tal-persuna awtorizzata li taħtar l-intrapriża; din id-dokumentazzjoni għandha tinkludi mill-inqas:
—— il-politika tal-kwalità u l-objettivi "kwalità",
—— sistema dokumentarja (il-kontroll tad-dokumenti interni u esterni, il-kontroll tar-reġistrazzjonijiet, il-kontroll tan-nuqqasijiet ta' konformità, azzjonijiet preventivi, azzjonijiet korrettivi u awditi interni),
—— mappa u definizzjoni tal-proċessi li jridu jiġu applikati,
—— sistema ta' verifika (awditu intern,...),
—— sistema ta' analiżi tar-riżultati (reviżjoni tal-maniġment, ilmenti, mistoqsijiet, sodisfazzjon, indikaturi,...),
—— pjan ta' aġġustament u ta' titjib (pjan ta' negozju, pjan ta' azzjonijiet ta' tmexxija u ta' servizzi,...).

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

Biex jintagħżlu, dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi:
(1) Għall-konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar fiss tal-arkivjar, valur minimu ta' 25 000 EUR;
(2) Għall-konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar fiss għal-librerija, valur minimu ta' 20 000 EUR;
(3) Għall-konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar mobbli, valur minimu ta' 40 000 EUR għal kull waħda miż-2 referenzi;
(4) Għall-konsenja b'installazzjoni ta' xkaffar industrijali, valur minimu ta' 200 000 EUR.

III.1.5 Informazzjoni dwar kuntratti riżervati

Il-kuntratt huwa riżervat għal ħwienet tax-xogħol għal persuni b'diżabbiltà u għal operaturi ekonomiċi li għandhom fil-mira l-integrazzjoni soċjali u professjonali ta' persuni b'diżabbiltà jew żvantaġġjati:   le

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija ristretta għall-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti:   le

III.2) Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt

III.2.1) Informazzjoni dwar professjoni partikolari

L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari:   -

Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:   -

III.2.2) Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt

-

III.2.2) Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt:   le

Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

Proċedura miftuħa

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   iva

Ftehim qafas b’operatur wieħed:   iva

Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:   -

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ sistema dinamika tax-xiri:   le

Is-sistema dinamika ta' xiri tista' tintuża minn xerrejja addizzjonali:   le

IV.1.4) Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu

Rikors għal proċedura fi stadji sabiex jitnaqqas gradwalment l-għadd ta’ soluzzjonijiet li għandhom jiġu diskussi jew l-għadd ta’ offerti li għandhom jiġu nnegozjati:   le

IV.1.5) Informazzjoni dwar in-negozjazzjoni

L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti l-kuntratt fuq il-bażi tal-offerti tal-bidu mingħajr ma tidħol f'negozjati:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Ser jintuża rkant elettroniku:   le

Informazzjoni addizzjonali dwar irkant elettroniku:   -

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   iva

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   -

IV.2.2) Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

Data:   01-10-2018

Ħin lokali:   15:00

IV.2.3) Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula

-

IV.2.4) Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta

Tul ta' żmien f’xhur:   6

IV.2.7) Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

Data:   02-10-2018

Ħin lokali:   10:00

Post:   Office pour les Infrastructures et la Logistique, Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint–Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, il-Belġju.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:   Għall-ftuħ tal-offerti jista' jattendi rappreżentant wieħed, awtorizzat b'mod xieraq, għal dak li jitfa' l-offerta (irid jiġi ppreżentat passaport jew karta tal-identità). Jekk dawk li jitfgħu l-offerti jixtiequ jattendu, għandhom jgħarrfu lit-Taqsima OIB.02.002 Il-Ksib Pubbliku, bil-miktub (ara d-dettalji tal-indirizz imniżżla fil-punt I.1), mhux aktar tard minn jumejn (2) tax-xogħol qabel is-seduta tal-ftuħ.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1) Informazzjoni dwar rikorrenza

Dan huwa akkwist rikorrenti:   iva

Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:   36 xahar wara l-għoti

VI.2) Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi

Se jintużaw ordnijiet elettroniċi:   iva

Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi:   le

Se jintużaw pagamenti elettroniċi:   le

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

1) L-ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti addizzjonali (inklużi l-mistoqsijiet u t-tweġibiet) jistgħu jitniżżlu mill-indirizz tal-Internet li ġej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906
Il-partijiet interessati huma mistiedna jirreġistraw permezz tas-sit tal-Internet. Wara dan huma jkunu nnotifikati mis-sistema ta' ksib pubbliku onlajn dwar xi aġġornamenti disponibbli għal din is-sejħa għall-offerti. Dawk il-partijiet li ma jkunux irreġistrati fuq is-sit huma mitluba biex jikkonsultawh regolarment. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli jekk dawk li jitfgħu l-offerti jonqsu milli jagħtu kas ta' xi tagħrif addizzjonali mogħti dwar din l-istedina għall-offerti fuq dan is-sit tal-Internet. Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat regolarment u dawk li jitfgħu l-offerti huma responsabbli biex jaraw jekk ikunx hemm xi aġġornamenti u tibdil matul il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti;
2) Sottomissjoni ta' kampjuni: dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi 2 kampjuni ta' xkaffar kif deskritti fil-punt 3.3.1 tal-Klawżoli amministrattivi (Anness II), f'perijodu ta' 15-il jum ta' xogħol wara l-aħħar data ta' sottomissjoni tal-offerta;
3) Hija prevista żjara fakultattiva (ara l-punt 3.3.1 tal-Anness II "Klawżoli amministrattivi").
4) Aktar informazzjoni dwar it-termini tal-kuntratt, it-tiġdid ta' kuntratti, il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni, l-inqas livelli ta' ħila li huma meħtieġa, l-istima tal-volum sħiħ tal-kuntratt, eċċ. jistgħu jinsabu fl-ispeċifikazzjonijiet disponibbli fis-sit tal-Internet imsemmi qabel. Mhijiex se tinħareġ verżjoni stampata. Wara li kien iċċertifikat skont l-"EMAS" fl-2005, l-OIB jieħu passi favur l-ambjent. L-EMAS hija l-iskema tat-tmexxija u l-verifika ekoloġika, l-istrument volontarju tal-UE li jintuża minn organizzazzjonijiet biex itejjeb it-twettiq ambjentali tagħhom;
5) L-aġenziji eżekuttivi jistgħu jiddaħħlu fil-kuntratt bħala awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratti (sa limitu ta' 10 % tal-valur totali tal-kuntratt u għall-aġenziji eżekuttivi kollha meħudin flimkien) jekk, fil-mument tal-pubblikazzjoni ta' din is-sejħa għall-offerti, huma għadhom mhux imwaqqfa b'mod uffiċjali jew jinsabu fil-proċess li qed jitwaqqfu u, konsegwentement, l-ebda għamla formali ma tkun tista' tiġi speċifikata fid-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti;
6) Għal aktar tagħrif dwar is-sehem fis-sejħiet għall-offerti u dwar is-sekwenza tal-proċeduri għall-ksib pubbliku fl-OIB, jekk jogħġbok ikkonsulta l-"Gwida għal dawk li jitfgħu l-offerti" (Guide des soumissionnaires) u l-fuljett "In-negozju mal-Kummissjoni Ewropea" (Avoir la Commission européenne comme client), li huma aċċessibbli permezz tas-sit: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
7) Dan il-kuntratt huwa s-suġġett ta' proċedura konġunta li jieħdu sehem fiha 18-il istituzzjoni u aġenzija oħra bħala l-awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt (ara l-istedina għall-offerti tas-sejħa għall-offerti).

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali
Rue du Fort Niedergrünewald
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 43031
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+352 43032100
Indirizz tal-Internet
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi dan il-perijodu, lanqas jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

18-07-2018