Architectuuropdrachten

Overheden publiceren frequent zeer verschillende architectuuropdrachten: grote gebouwen, restauraties, sociale woningen, scholenbouw, enz.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanwijzing van een projectontwerper voor de renovatie van verschillende gebouwen

De onderhavige opdracht betreft de aanwijzing van een projectontwerper voor de renovatie van verschillende gebouwen waarin de gewestelijke kantoren van het RSVZ ondergebracht zijn. De opdracht omvat een vaste schijf, het project voor Libramont, en vijf voorwaardelijke schijven (projecten voor Hasselt, Brugge, Bergen, Malmedy en Leuven). Nieuwe opdrachten zullen mogen toevertrouwd worden aan de opd...
Publicatie24-09-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg Proces-verbaal van opening van de offertes

Dienstverlening door bodemsaneringsdeskundigen en opmaak sloopopvolgingsplannen voor Wegen en Verkeer Limburg

Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van bodemonderzoek ter beoordeling van de milieukwaliteit van uit te graven bodem (opmaken technisch verslag), het verlenen van advies bij calamiteiten, het uitvoeren van oriënterende of beschrijvende bodemonderzoeken én de opmaak van sloopopvolgingsplannen conform art. 4.3.5 t.e.m. art. 4.3.12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 20...
Publicatie24-09-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Limburg (BE) (BE22)
vzw Christelijke woon- en zorgcentra Aankondiging van een opdracht

vzw CWZC Architectuuropdracht Campus H. Catharina

De Opdracht bestaat uit een gefaseerde bouw van een nieuw woonzorgcentrum, een locatie voor de centrale ondersteunende diensten, mogelijke locaties voor andere zorgaanbieders, privé-vertrekken voor de Zusters van Liefde en een nieuwe hoofdzetel van de vzw CWZC. De Opdracht bestaat uit een gefaseerde afbraak van de bestaande gebouwen die dateren van voor 1992.
Publicatie23-09-2018
Deadline26-10-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Limburg (BE) (BE22)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Aankondiging van een opdracht

Studie van de rechtstreekse aansluiting van de N108 Lier – Duffel op de R16 Ring Lier

Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.
Publicatie21-09-2018
Deadline26-10-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Agentschap Facilitair Bedrijf Aankondiging van een gegunde opdracht

2018/HFB/OP/33769 - Studieopdracht voor de transformatie en vernieuwing van het Kaaitheater.

Studieopdracht voor de transformatie en vernieuwing van het Kaaitheater.
Publicatie21-09-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Aankondiging van een gegunde opdracht

Herinrichting Kruispunt N120-N130

Het kruispunt van de opdracht, namelijk het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan met de Lakborslei en de Merksemsesteenweg, moet herbekeken worden. Hierbij moet er aandacht besteed worden aan alle gebruikers van het kruispunt met een bijzondere nadruk op de zwakke weggebruikers. Verder wordt eveneens verwacht dat de mogelijkheid tot het compacter maken van het kruispunt, met het oog of een betere v...
Publicatie20-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Aankondiging van een opdracht

Doortrekking N171 fase 3 Opmaak Project MER

De diensten omvatten: • Opmaak van een project-Mer in het kader van een omgevingsvergunning https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Handleiding%20MER%20in%20omgevingsvergunning.pdf tot en met voorlopige goedkeuring van het eindrapport door de dienst Mer. • Opzetten en organiseren van een informatie- en participatietraject • Het opvragen van schriftelijke voorafgaandelijke adviezen aan...
Publicatie20-09-2018
Deadline25-10-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
OCMW Schaarbeek Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstelling van een projectindiener voor de kinderdagverblijf van het OCMW van Schaarbeek.

De opdracht betreft de gunning van een volledige architectuuropdracht (architectuur, speciale technieken en stabiliteit) voor de renovatie van een gebouw tot een crèche met 60 erkende opvangplaatsen. Dit crècheproject richt zich in de eerste plaats tot de kinderen van de begunstigde burgers van het OCMW die bezig zijn met een project, het zoeken naar werk of opleiding of specifieke contracten he...
Publicatie19-09-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Infrabel - Directie Asset Management Area Center Rectificatie

OPDRACHT PROJETCONTWERPER : BOUWEN VAN CONTROLECENTRUM VOOR HET TREINVERKEER EN OPERATIONEEL GEBOUW

Opdracht van diensten voor de aanduiding van een multidisciplinair team dat optreedt als projectontwerper voor het ontwerp en de uitovering van het project bekend als "CCB" (Control Center Brussels) bestaande uit de realisatie van twee gebouwen voor het seinhuis van Brussel, het Railway Operations Center (ROC), verschillende controlekamers, de operationele diensten in verband met de exploitatie va...
Publicatie19-09-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Leuven Aankondiging van een opdracht

Ondersteuning i.f.v. inventarisatie bouwkundig erfgoed Heverlee.

Ondersteuning i.f.v. inventarisatie bouwkundig erfgoed Heverlee.
Publicatie18-09-2018
Deadline16-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Aankondiging van een opdracht

N12 : opmaak start- en projectnota & opmaak technische wegenis voor het wegvak tussen Beersebaan en Molenstraat.

Het voorwerp van de opdracht is om een start- en projectnota op te maken voor de N12 op het grondgebied van de gemeente Vosselaar voor het vak Beersebaan en Molenstraat met inbegrip van deze kruispunten. Voor dit wegvak kan teruggevallen worden op de streefbeeldstudie. De technische uitwerking van wegenis vertrekkende van de projectnota en dit voor het voor het vak Beersebaan en Molenstraat met i...
Publicatie18-09-2018
Deadline24-10-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant Proces-verbaal van opening van de offertes

Studie voor de aanleg van vrijliggende fietspaden op de N19 tussen Gelrode en Aarschot & heraanleg Kapitein Gilson plein Aarschot m.i.v. heraanleg rio...

Het voorwerp van de opdracht is een studie voor werken vanaf vooronderzoek tot en met definitieve oplevering van de werken, betreffende de herinrichting van de wegenis N19 tussen kilometerpunten 44k00 (Aarschot) en 47k00 (Gelrode) inclusief de betrokken kruispuntzones en de N223 Steenweg op Sint-Joris-Winge tussen kilometerpunten 0K00 en 0K10 (de aansluiting op het kruispunt Kapitein Gilsonplein),...
Publicatie18-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust Proces-verbaal van opening van de offertes

Actualisatie MKBA Oostende – zone Montgomerydok en zone Station

De diensten omvatten: - Topografische opmeting - Inventarisatie en verzamelen data bestaande toestand - Genereren van alternatieven en actualisatie MKBA Oostende voor de zone Montgomerydok en zone Station - Communicatie
Publicatie17-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Oostende (BE255)
Vlaams Instituut voor Biotechnologie vzw (VIB), voor naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting ‘VIB Incubator nv’. Rectificatie

Mededingingsprocedure met onderhandelingen inzake de aanstelling van een ontwerpteam m.b.t. VIB HQ & BIO-INCUBATOR

Het VIB en PMV wensen middels deze opdracht te komen tot de aanstelling van een ontwerpteam door middel van een architectuurwedstrijd voor het ontwerp van de nieuwe hoofdzetel van het VIB met geïntegreerde BIO-incubator. Zie verder Selectieleidraad.
Publicatie15-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel Aankondiging van een opdracht

Studieopdracht 2e Tijsmanstunnel

Het voorwerp van deze opdracht voor diensten is de Studieopdracht 2de Tijsmanstunnel. De overeenkomst heeft betrekking op de dienstenprestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitvoering, begeleiding en coördinatie van de studies ter realisatie van de 2de Tijsmanstunnel alsook aspecten van de begeleiding bij de implementatie ervan. De prestaties omvatten de algemene stud...
Publicatie14-09-2018
Deadline19-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Europese Commissie, JRC - Joint Research Centre, JRC.R - Support Services (Brussels), JRC.R.6 - Support Services Geel Aankondiging van een gegunde opdracht

3D-tekendiensten

Het JRC-terrein te Geel bestaat uit 15 gebouwen. Technische tekeningen en plannen van gebouwen moeten worden onderhouden en bijgewerkt. Het opstellen van Revit en het beheer van de AutoCAD Vault-database vallen onder deze diensten.
Publicatie13-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
OCMW Peer Aankondiging van een opdracht
Publicatie13-09-2018
Deadline16-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Maaseik (BE222)
stad Brugge Rectificatie
Stad Halle Aankondiging van een opdracht

Stabiliteitstudie dak en zoldervloer Jezuitencollege

Stabiliteitstudie dak en zoldervloer Jezuitencollege
Publicatie10-09-2018
Deadline18-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Gemeente Vorst Aankondiging van een opdracht

Bertelsonsstadion en omgeving: Haalbaarheidsstudie en opdracht van projectontwerper (opgesplitste opdracht)

Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten: • Vast gedeelte : Vast gedeelte : haalbaarheidsstudie • Voorwaardelijk gedeelte nr 1 : voorontwerp en stedenbouwkundige vergunning • Voorwaardelijk gedeelte nr 2 : opdracht van projectontwerper
Publicatie08-09-2018
Deadline29-10-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
DE ARK Aankondiging van een opdracht

RAAM_2018-2020_PROJECTEN_aanstelling studiebureau EPB en ventilatie

RAAM_2018-2020_PROJECTEN_aanstelling studiebureau EPB en ventilatie
Publicatie07-09-2018
Deadline09-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen Aankondiging van een opdracht

N325 Middelkerke: Ontwerpstudie Structureel onderhoud Middelkerke - Driewege, samen met fietspadenproject (kmpt 3,68 - 4,35)

Het voorwerp van de opdracht omvat de studie en het ontwerp van de herinrichting van de doortocht van de N325 Spermaliestraat te Middelkerke van kilometerpunt 3,68 tot 4,35 (fundering en bovenbouw). Ook de coördinatie van dit project en van de andere projecten van de verschillende aanbestedende overheden (rioleringsproject, module 13, ...) tussen kilometerpunt 3,00 en 4,35 maakt deel uit van de o...
Publicatie07-09-2018
Deadline15-10-2018
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Pidpa Aankondiging van een gegunde opdracht

K-17-043 S - Gemeente Willebroek: Wegen- en rioleringswerken in Mechelsesteenweg, Spaarzaamheidsstraat, Welvaartstraat, Edmond de Grimbergheplein, Lou...

K-17-043 S - Gemeente Willebroek: Wegen- en rioleringswerken in Mechelsesteenweg, Spaarzaamheidsstraat, Welvaartstraat, Edmond de Grimbergheplein, Louis Mommaertsstraat, Emmanuel rollierstraat, Wouters Lefèbvreplein, dorpsstraat - aanstellen ontwerper
Publicatie07-09-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Pidpa Aankondiging van een opdracht

K-17-043 S - Gemeente Willebroek: Wegen- en rioleringswerken in Mechelsesteenweg, Spaarzaamheidsstraat, Welvaartstraat, Edmond de Grimbergheplein, Lou...

K-17-043 S - Gemeente Willebroek: Wegen- en rioleringswerken in Mechelsesteenweg, Spaarzaamheidsstraat, Welvaartstraat, Edmond de Grimbergheplein, Louis Mommaertsstraat, Emmanuel rollierstraat, Wouters Lefèbvreplein, dorpsstraat - aanstellen ontwerper
Publicatie06-09-2018
Deadline08-10-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Stad Nieuwpoort Rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwhistorische nota en beheersplan voor stadhuis, stadshalle en pastorij - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure...

Voor het stadhuis met conciërgewoning, voor stadshalle met belfort en voor parstorie met tuin moet telkens een bouwhistorische studie gemaakt worden en een beheersplan.
Publicatie06-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Veurne (BE258)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2032 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!