Architectuuropdrachten

Overheden publiceren frequent zeer verschillende architectuuropdrachten: grote gebouwen, restauraties, sociale woningen, scholenbouw, enz.

Registreer

Rectificatie

Agentschap Facilitair Bedrijf

2017/HFB/OP/33408 - Studie restauratie interieurs en bouwkundige elementen in het Kasteel van Gaasbeek.

Studie restauratie interieurs en bouwkundige elementen in het Kasteel van Gaasbeek.
Publicatie09-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Belgocontrol

OA 2272 - Studie voor de oprichting van stalen pylonen en shelters voor radiocommunicatie.

. Afsluiten van een overeenkomst voor het uitvoeren van terreinopmetingen, het opstellen en indienen van bouwaanvragen (inclusief het opstellen van plannen, MER-screening, afwijkingen,…), het uitvoeren van stabiliteitsberekeningen van pylonen (+uittekenen), controle van de stabiliteitsberekeningen, het uitvoeren van een milieuhygiënisch onderzoek met redactie van een technisch verslag v...
Publicatie07-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Maken van bouwkundige ontwerpen (71220000)
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Stad Genk

Raamovereenkomst : extern projectleider/toezichter voor diverse werken (2017)

Voorwerp van deze diensten: Raamovereenkomst : extern projectleider/toezichter voor diverse werken (2017). De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: Perceel 1 “Het werftoezicht bij de werken van een riolerings- en wegenisproject binnen de groep Genk” Perceel 2 “De projectleiding van een riolerings- en wegenisproject binnen de groep Genk” Perceel 3 “Het werftoezicht bij de werken van een gebou...
Publicatie06-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening voor wegenbouwtechniek (71311220)
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)

Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Regie der Gebouwen - Regio Brussel

Brussel - Federale politie - Prekadastratie van een perceel.

Brussel - Federale politie - Prekadastratie van een perceel.
Publicatie05-12-2017
Deadline11-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles (71250000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)

Rectificatie

Agentschap Facilitair Bedrijf

2017/HFB/OP/33408 - Studie restauratie interieurs en bouwkundige elementen in het Kasteel van Gaasbeek.

Studie restauratie interieurs en bouwkundige elementen in het Kasteel van Gaasbeek.
Publicatie03-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een opdracht

Afdeling Bovenschelde

Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.

Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.
Publicatie03-12-2017
Deadline11-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie (71000000)
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)

Aankondiging van een opdracht

Afdeling Bovenschelde

Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.

Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.
Publicatie03-12-2017
Deadline11-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie (71000000)
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)

Aankondiging van een opdracht

Afdeling Bovenschelde

Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.

Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.
Publicatie01-12-2017
Deadline11-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie (71000000)
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)

Rectificatie

Agentschap Facilitair Bedrijf

2017/HFB/OP/33408 - Studie restauratie interieurs en bouwkundige elementen in het Kasteel van Gaasbeek.

Studie restauratie interieurs en bouwkundige elementen in het Kasteel van Gaasbeek.
Publicatie30-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

Geluidsschermen Wilrijk (A12)

De studie heeft tot doel de verschillende alternatieven tot beperking van de geluidshinder naar de omgeving nader te bekijken. De verschillende alternatieven worden getoetst naar technische haalbaarheid en ruimtelijke inpasbaarheid. In een tweede fase moet er eveneens een kosten-batenanalyse worden opgemaakt. Voor de kostenbaten-analyse moet eveneens de huidige situatie geanalyseerd worden als nul...
Publicatie20-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse (71241000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een opdracht

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

R18 : Opmaak technische uitvoering wegenis

Het voorwerp van de opdracht is het technisch uitwerken uitgaande van een schetsontwerp van wegenis voor de ring van Retie (R18) . De startnota is reeds goedgekeurd. De projectnota is in opmaak. De veiligheidscoördinatie ontwerp maakt ook onderdeel van de opdracht.
Publicatie20-11-2017
Deadline27-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen (45112730)
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)

Aankondiging van een opdracht

Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen

ANB_SP_2017_10_PU1_Opmaak van een geïntegreerd natuurbeheerplan en inrichtingsplannen voor de Demervallei tussen Aarschot en Diest

Toelichting: De opdracht omvat de opmaak van een natuurbeheerplan volgens de principes van het geïntegreerd natuurbeheer voor eigendommen van het ANB, Natuurpunt vzw en de Watergroep. De opdracht omvat de luiken inventarisatie en beheerdoelstellingen, die betrekking hebben op het volledige plangebied. Het luik beheermaatregelen en monitoring wordt opgemaakt voor de door het ANB beheerde terreinen...
Publicatie17-11-2017
Deadline24-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming (71242000)
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)

Rectificatie

Brussels Instituut voor Milieubeheer
Publicatie16-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen (71222000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Gemeente Retie
Publicatie15-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Architecten- en bouwinspectiediensten (71251000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Ninove Welzijn cvba
Publicatie14-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Brussels Instituut voor Milieubeheer
Publicatie11-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen (71222000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

De Mandel cvba
Publicatie11-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning (71240000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een gegunde opdracht

Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen
Publicatie10-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Diensten door architectenbureaus voor gebouwen (71221000)
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)

Rectificatie

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

Geluidsschermen Wilrijk (A12)

De studie heeft tot doel de verschillende alternatieven tot beperking van de geluidshinder naar de omgeving nader te bekijken. De verschillende alternatieven worden getoetst naar technische haalbaarheid en ruimtelijke inpasbaarheid. In een tweede fase moet er eveneens een kosten-batenanalyse worden opgemaakt. Voor de kostenbaten-analyse moet eveneens de huidige situatie geanalyseerd worden als nul...
Publicatie09-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse (71241000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een opdracht

Afdeling Bovenschelde

Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.

Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.
Publicatie08-11-2017
Deadline11-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie (71000000)
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)

Aankondiging van een opdracht

Agentschap Facilitair Bedrijf

2017/HFB/OP/33408 - Studie restauratie interieurs en bouwkundige elementen in het Kasteel van Gaasbeek.

Studie restauratie interieurs en bouwkundige elementen in het Kasteel van Gaasbeek.
Publicatie08-11-2017
Deadline14-12-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang

MT/01986 EXploitatie en instandhouding van meetopstelling CREST

MT/01986 EXploitatie en instandhouding van meetopstelling CREST
Publicatie08-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning (71240000)
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)

Rectificatie

Stad Leuven
Publicatie07-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles (71250000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

Opmaak startnota voor de ontsluiting van de Industrielaan op het op- en afrittencomplex E313 te Grobbendonk

Het voorwerp van de opdracht is het opmaken van een startnota voor een nieuwe aansluiting van de Industrielaan (bedrijventerrein Beverdonk) op het op- en afrittencomplex van de E313 te Grobbendonk. In de nota dient ook onderzocht te worden op welke manier de woonwijk Meerbergen, welke langs de Industrielaan ligt, ontsloten zal worden: via de nieuwe ontsluiting of via het bestaande kruispunt Indust...
Publicatie06-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Diensten door architectenbureaus voor gebouwen (71221000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een opdracht

Gemeente Zemst
Publicatie06-11-2017
Deadline29-11-2017
Opdrachtcode (CPV) Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen (71223000)
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
  • «
  • pagina: 1
Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer