Architectuuropdrachten

Overheden publiceren frequent zeer verschillende architectuuropdrachten: grote gebouwen, restauraties, sociale woningen, scholenbouw, enz.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Stadsbestuur Lier Aankondiging van een opdracht

Raamcontract studiebureau voor opdrachten ikv ruimtelijke planning en stadsontwikkeling op het grondgebied van Lier

Raamcontract studiebureau voor opdrachten ikv ruimtelijke planning en stadsontwikkeling op het grondgebied van Lier
Publicatie21-05-2019
Deadline24-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Mechelen (BE212)
Aquafin NV Rectificatie
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Stad Mechelen Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht houdende de verkoop van het perceel Eandiswijk te Mechelen met bouwverplichting - perceel 2

De Opdracht Perceel 2 bevat volgende Luiken: • 1. ‘Luik 1, Aankoop’: aankoop van het perceel Eandiswijk. • 2. ‘Luik 2, Aanleg Kruispunt Elektriciteitsstraat’: studie, ontwerp en heraanleg van het kruispunt aan de Elektriciteitsstraat en de N16. • 3. ‘Luik 3, Financiering’: het medefinancieren van de aanleg van een parkzone in het deelgebied Parkzone.
Publicatie19-05-2019
Deadline20-08-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Mechelen (BE212)
Stad Ieper Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstellen van een studiebureau voor de restauratie van het Belfort en de Lakenhallen in het kader van de meerjarenpremieovereenkomst

De stad Ieper heeft met het Agentschap Onroerend Erfgoed een meerjarenpremieovereenkomst afgesloten voor de gefaseerde uitvoering van de restauratie van de monumentale Lakenhallen en het Belfort op de Grote Markt te Ieper. Voor de uitvoering en concretisering van de, in de meerjarenpremieovereenkomst voorziene restauratiewerkzaamheden dient een studiebureau aangesteld voor de opmaak van de respe...
Publicatie19-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Ieper (BE253)
Universiteit Hasselt Aankondiging van een gegunde opdracht

De volledige studieopdracht voor de herinrichting van laboratoria en burelen voor het REKI gelegen op de campus Diepenbeek

De volledige studieopdracht voor de herinrichting van laboratoria en burelen voor het REKI gelegen op de campus Diepenbeek
Publicatie19-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)
Aquafin NV Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Architecturaal ontwerp bouw/renovatie Labo Aalst Aquafin

Algemeen: de aanleiding ------------------------------------- Aquafin werkt aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Aquafin is a great place to work, een maatschappelijk verantwoorde onderneming, een duurzame organisatie. Renovatie versus nieuwbouw ----------------------------------- Labo Aalst Aquafin maakt bewust de keuze om niet te verhuizen, maar de huidige site grond...
Publicatie17-05-2019
Deadline18-06-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Cv Ons Dak Rectificatie

Aanstelling ontwerpteam Bree Niskensstraat, 13 sociale appartementen

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
Publicatie16-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Maaseik (BE222)
Leefmilieu Brussel Rectificatie
Publicatie16-05-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Europese Commissie, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Aankondiging van een opdracht
Publicatie15-05-2019
Deadline25-07-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Afdeling Bouwkunst Proces-verbaal van opening van de offertes

Overheidsopdracht voor aanneming voor diensten met als voorwerp de volledige en globale opdracht van projectonterwerper voor uitbreiding van het “Athé...

Het project bevindt zich in de Beyseghemstraat 141 en de Sarriettestraat 88, 1120 Brussel. De site omvat het Athénée des Pagodes en de gebouwen die momenteel worden bezet door het Atheneum Karel Buls, dat in september 2021 naar een nieuw gebouw verhuist De site omvat het Athénée des Pagodes en de gebouwen die momenteel worden bezet door het Atheneum Karel Buls, dat in september 2021 naar een nie...
Publicatie15-05-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Stadsbestuur Lier Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het aanstellen van een restauratiepool van ontwerpers voor architectuuropdrachten en studieopdrachten op het grondgebied van Lie...

Raamovereenkomst voor het aanstellen van een restauratiepool van ontwerpers voor architectuuropdrachten en studieopdrachten op het grondgebied van Lier.
Publicatie14-05-2019
Deadline21-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Mechelen (BE212)
Gemeente Niel Aankondiging van een opdracht

Aanstelling studiebureau voor opmaak gemeentelijk mobiliteitsplan inclusief bijhorend participatietraject

De gemeente Niel wil een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan uitwerken, afgestemd en aanvullend op de nieuwe bepalingen zoals deze worden uitgewerkt in het Routeplan 2030 voor de ganse Vervoerregio Antwerpen, dat momenteel in opmaak is.
Publicatie14-05-2019
Deadline21-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen Rectificatie

N347 Poperinge : ontwerpstudie voor de herinrichting van de Diepemeers en St. Bertinusstraat (kmp 0,84 - 2,53)

Het voorwerp van de opdracht omvat de studie en het ontwerp van de heraanleg van de N347 Diepemeers en St Bertinusstraat te Poperinge van het kilometerpunt 0,84 tot 2,53 (structureel onderhoud met inbegrip van een nieuwe wegkoffer en een aangepast wegprofiel, incl. opvolging van de werken). Ook de ontwerpstudie voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, voetpaden en groenvoorziening in...
Publicatie14-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Ieper (BE253)
Universiteit Gent Aankondiging van een opdracht
Publicatie14-05-2019
Deadline04-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Lantis handelend onder de naam Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel Aankondiging van een opdracht

Opmaak verkeersveiligheidsaudit ontwerpfase Oosterweelverbinding – Geoptimaliseerde basisvariant 2019

Deze diensten hebben betrekking op: “Opmaak verkeersveiligheidsaudit ontwerpfase Oosterweelverbinding‐ Geoptimaliseerde basisvariant 2019”.
Publicatie14-05-2019
Deadline06-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Aquafin NV Proces-verbaal van opening van de offertes

raamovereenkomst architect

Aquafin wenst een contract op afroep af te sluiten met een architect. Per deelopdracht wordt een aparte afroep bezorgd aan de aangestelde architect die hiervoor volgende opdracht uitvoert : o assistentie bij het opmaken van de aanvraag omgevingsvergunning deel architectuur, (het (bouw)technische aspect, de EPB-verslaggeving en het aandeel milieu/MER wordt opgenomen door derden) met dien verstande...
Publicatie14-05-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
De Vlaamse Waterweg nv Proces-verbaal van opening van de offertes

Opmaak van een GRUP voor de 2020-gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan in de Durmevallei

De diensten omvatten hoofdzakelijk: - het leveren van ondersteuning bij de opmaak van een GRUP (startnota, procesnota, scopingnota, …. ); - de opmaak van een plan-MER; - begeleiding van en aanwezigheid tijdens de participatiemomenten en adviesrondes; - overleg met de aanbestedende overheid en adviesverlenende instanties.
Publicatie14-05-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Antwerpen Proces-verbaal van opening van de offertes

Ontwerpen, realiseren en afbreken tijdelijke landmark.

Ontwerpen, realiseren en afbreken tijdelijke landmark.
Publicatie14-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Direction/Directie Facilities Rectificatie

Opdracht als projectontwerper voor de verbouwing van het pand gelegen Jan Blockxstraat 22-24 tot een opvangcentrum voor een zwervend publiek

Opdracht als projectontwerper voor de verbouwing van het pand gelegen Jan Blockxstraat 22-24 tot een opvangcentrum voor een zwervend publiek
Publicatie13-05-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so Rectificatie

Keerbergen, sociaal woonproject 'De Zandjan'

De opdracht heeft als doel een bouwteam aan te duiden voor de architecturale studie.
Publicatie13-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
DE ARK Proces-verbaal van opening van de offertes

PROJECTEN_Baarle Hertog-Tommelshof, aanstellen ontwerper (VMSW-NR: 1290/2013/0224/03)

De opdracht bestaat concreet uit de opmaak van een ontwerp alsook de volledige opvolging en coördinatie van de werken voor: 12 gestapelde en 30 grondgebonden woningen te Baarle-Hertog_Tommelse Akkers – nieuwbouw (huur/koop).
Publicatie13-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Vectorisatie van de Energiekabelplannen

Georeferencing en vectorisatie (topologie, kenmerken,…) van de kabels van de Competence Center Energie.
Publicatie10-05-2019
Deadline12-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
AG VESPA Aankondiging van een opdracht

Ontwerp en uitvoering van een gebouw op perceel CADIX B’6

Ontwerp en uitvoering van een gebouw op perceel CADIX B’6
Publicatie10-05-2019
Deadline24-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Dijledal CVBA SO Aankondiging van een gegunde opdracht

Koning Albertplein architectuuropdracht

architectuuropdracht voor de nieuwbouw van een woonproject met een 80-tal appartementen Koning Albertplein 1 te 3010 Leuven
Publicatie10-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Gemeente Pelt Aankondiging van een opdracht

Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt - ontwerp en opvolging uitvoering

Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt - ontwerp en opvolging uitvoering
Publicatie10-05-2019
Deadline17-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Maaseik (BE222)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1941 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!