Architectuuropdrachten

Overheden publiceren frequent zeer verschillende architectuuropdrachten: grote gebouwen, restauraties, sociale woningen, scholenbouw, enz.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Nieuwpoort Rectificatie

PAROCHIEKERK ONZE LIEVE VROUW - AANSTELLEN ONTWERPER - OPMAAK BEHEERSPLAN

opmaken van een beheersplan volgens de richtlijnen van het erfgoeddecreet
Publicatie17-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Veurne (BE258)
Nieuwpoort Aankondiging van een opdracht

PAROCHIEKERK ONZE LIEVE VROUW - AANSTELLEN ONTWERPER - OPMAAK BEHEERSPLAN

opmaken van een beheersplan volgens de richtlijnen van het erfgoeddecreet
Publicatie16-07-2018
Deadline30-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Veurne (BE258)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg Proces-verbaal van opening van de offertes

Studieopdracht voor de herinrichting van de N79 en de N79b in Tongeren (wegvak van spoorwegonderdoorgang tot N618 Viséweg)

De opmaak van de start- en projectnota voor de herinrichting van de N79b Maastrichtersteenweg vanaf de spoorwegonderdoorgang tot aan de Molenstraat en de N79 Maastrichtersteenweg vanaf de Molenstraat tot aan het kruispunt met de N618 Viséweg, de opmaak van het aanbestedingsdossier, omgevingsvergunningsdossier en opvolging van de uitvoering van de werken, de opmaak van het subsidiedossier en het...
Publicatie16-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Tongeren (BE223)
VZW Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder Aankondiging van een opdracht

ONTWERP EN BOUW VAN EEN SPORTCOMPLEX IN HEUSDEN-ZOLDER (DESIGN, BUILD AND MAINTENANCE)

oproep tot kandidatuurstelling voor volgende opdracht : het integrale ontwerp, de bouw en het onderhoud van een sportcomplex op de voormalige terreinen van het circuit ‘Zolder’ te Heusden-Zolder, Terlaemen 30, België. De VZW Sportcomplex Vlaanderen / Heusden – Zolder, opgericht op 9 januari 2018, is Aanbesteder en opdrachtgever voor deze opdracht.
Publicatie15-07-2018
Deadline03-09-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Limburg (BE) (BE22)
Universiteit Gent Aankondiging van een gegunde opdracht

Studieopdracht voor het vernieuwen van buitenschrijnwerk

De Universiteit Gent wenst het buitenschrijnwerk van volgende gebouwen te vernieuwen : 1) 06.02 – Oude School, Universiteitstraat 2-4-6, Gent. Het vernieuwen of restaureren van de houten ramen en deuren van de vleugels rond de binnentuin. Deze vleugels zijn beschermd als onroerend erfgoed. 2) 38.03 – Blok A, Coupure Links 653, Gent. Het vernieuwen en/of renoveren van de ramen naar analoog model...
Publicatie14-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Provincie West-Vlaanderen Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Oproep WinVorm juli 2018

Oproep WinVorm 2018 juli. Oproep voor diverse opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Oproep tot kandidaatstelling om op een lijst van kandidaat-ontwerpers te worden opgenomen voor de uitvoering van diensten voor steden en gemeenten, ocmw, intercommunales, provincie, politiezones, brandweerzones en sociale huisvestingsmaatschappijen in de provincie West-Vlaander...
Publicatie13-07-2018
Deadline24-08-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
NATIONALE BANK VAN BELGIE Aankondiging van een opdracht

Tekenbureau voor technische plannen

Tekenbureau voor technische plannen
Publicatie13-07-2018
Deadline09-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
De Werkvennootschap NV van publiek recht Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor diensten inzake studieopdrachten in het kader van de uitbouw van de combiparkings binnen de Vlaamse cofinanciering voor priorita...

Studies in het kader van de uitbouw van de combiparkings binnen de Vlaamse cofinanciering voor prioritaire spoorwegprojecten
Publicatie13-07-2018
Deadline29-08-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
IOK Afvalbeheer Aankondiging van een opdracht
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap Proces-verbaal van opening van de offertes

STUDIEOPDRACHT “RENOVATIE EN UITBREIDING COMPETENTIECENTRUM TEMSE” SCHOENSTRAAT 26 TE 9140 TEMSE

De onderhavige opdracht betreft een dienstenopdracht. Het bouwproject omvat de volledige studieopdracht (architectuur – bouwfysica – akoestiek - stabiliteit – technieken – EPB - groenaanleg) m.b.t de renovatie en uitbreiding van het gebouw Schoenstraat 26 te 9140 Temse; met inbegrip van het wekelijks werftoezicht en de volledige coördinatie ( zowel tijdens de studiefase als tijdens de uitvoering v...
Publicatie12-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Sint-Niklaas (BE236)
Thomas More Kempen Rectificatie

Aanstellen van een ontwerpteam voor nieuwbouw / poortgebouw te Campus Geel.

De opdracht omvat het ontwerp van het gebouw en de omgevingsaanleg, de stabiliteitsstudie en de studie van de technieken. Andere deelaspecten vervat in de voorliggende opdracht zijn onder andere : opvolging van de uitvoering van de werken; adviesverlening voor aanstellen van aannemer(s) met bijhorend opmaak technische specificaties, beoordeling offertes,…
Publicatie10-07-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg Aankondiging van een opdracht

Studieopdracht voor de aanleg van de N753 omleidingsweg tussen de N79 Maastrichtersteenweg en de N758 Baversstraat in Tongeren

Het voorwerp van de opdracht omvat:de opmaak van het definitieve ontwerp, het aanbestedingsdossier, de omgevingsvergunning en de opvolging van de uitvoering van de werken voor de aanleg van de N753 omleidingsweg in Tongeren tussen de N79 Maastrichtersteenweg en de N758 Baversstraat, inclusief deze kruispunten, inclusief het volledige ontwerp incl. stabilisatieberekeningen van de noodzakelijke gelu...
Publicatie10-07-2018
Deadline27-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Tongeren (BE223)
De Woonbrug Aankondiging van een opdracht
Publicatie10-07-2018
Deadline23-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen Rectificatie

Ontwerpstudie voor de doortocht van de N367 Gistelsesteenweg in Brugge (kmpt 1,15 – 2,35), ter verbetering van de doorstroming openbaar vervoer

De diensten omvatten: - De opmaak van een startnota - De opmaak van een projectnota - De opmaak van een technisch ontwerp (incl. rioleringsontwerp) - De opmaak van onteigeningsplannen, indien nodig - De opmaak van het aanbestedingsdossier - De opmaak van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning - De opvolging in uitvoering - communicatie Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp va...
Publicatie09-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
De Rozenkrans VOC Aankondiging van een opdracht

Studieopdracht voor het bouwen van polyvalent gebouw op site MPC Rozenweelde, te Sportlaan 20, 8211 Aartrijke

Het opdrachtgevend bestuur wenst met deze opdracht een ontwerper aan te stellen voor het bouwen van een polyvalent gebouw met 2 bouwlagen (gelijkvloers +1) van ongeveer 900 m² bruto op de site van Rozenweelde te Aartrijke. Ondersteunende diensten, 3 klaslokalen e.a. worden er in ondergebracht. Van de uiteindelijke opdrachtnemer wordt niet alleen verwacht dat hij de studieopdracht en de plannen maa...
Publicatie09-07-2018
Deadline22-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Veurne (BE258)
Gemeente Anzegem Aankondiging van een gegunde opdracht
Publicatie08-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Kortrijk (BE254)
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Aankondiging van een opdracht

SINT-PIETERS-LEEUW - De Groene Parel - Design & Build.

Deze opdracht omvat het bezorgen van een all-in offerte voor : - de ontwikkeling van het volledige project en opmaak van het ontwerp, hierin zijn eventuele bijsturingen van de offerte -ontwerpmatig – na gunning - inbegrepen en deze kunnen geen aanleiding geven tot bijkomend ereloon - opmaak van de bijhorende studie’s - het bekomen van de vereiste vergunning - het ontwerp en de realisatie van ee...
Publicatie06-07-2018
Deadline01-10-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
SCK•CEN Rectificatie

Studie en ontwerp uitbreiding animalarium

Studie en ontwerp uitbreiding animalarium
Publicatie06-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Boortmeerbeek - Floreal iov Sociaal Wonen arro Leuven, SWal

Deze opdracht heeft als doel een projectteam te selecteren voor de architecturale studie, inclusief het ontwerp en de opvolging van de aanleg van de publieke ruimte, met voorafgaand een stedenbouwkundig vooronderzoek.
Publicatie06-07-2018
Deadline03-09-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Thomas More Kempen Aankondiging van een opdracht

Aanstellen van een ontwerpteam voor nieuwbouw / poortgebouw te Campus Geel.

De opdracht omvat het ontwerp van het gebouw en de omgevingsaanleg, de stabiliteitsstudie en de studie van de technieken. Andere deelaspecten vervat in de voorliggende opdracht zijn onder andere : opvolging van de uitvoering van de werken; adviesverlening voor aanstellen van aannemer(s) met bijhorend opmaak technische specificaties, beoordeling offertes,…
Publicatie06-07-2018
Deadline04-09-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Nieuwpoort Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst aanstellen architect voor kleine architectuuropdrachten

opmaken van bouwplannen en bestekken van werken waarvoor een architect noodzakelijk is, tot maximum 300.000 EUR.
Publicatie06-07-2018
Deadline30-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Veurne (BE258)
stad Brugge Aankondiging van een opdracht
Publicatie04-07-2018
Deadline20-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Gemeente Kaprijke Aankondiging van een opdracht
Autonoom Gemeentebedrijf Grond- en Bouwbeleid Rectificatie

Aanstelling van een ontwerper voor de renovatie van de ex-Maria-Hendrikaschool

AGGB is op zoek naar talentvolle ontwerpers met een grondige kennis van renovatie en openbare (school)gebouwen voor het renoveren van de ex-mariahendrikaschool.
Publicatie03-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Oostende (BE255)
Thomas More Kempen Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst kleine architectuuropdrachten

Raamovereenkomst kleine architectuuropdrachten
Publicatie03-07-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2437 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!