Architectuuropdrachten

Overheden publiceren frequent zeer verschillende architectuuropdrachten: grote gebouwen, restauraties, sociale woningen, scholenbouw, enz.

Registreer je nu!

Aankondiging van een gegunde opdracht

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant

A10 & R0 – Dienstenopdracht opmetingen + dienstenopdracht ontwerp Spitstrook Groot-Bijgaarden / Affligem

Het voorwerp van de opdracht is enerzijds het uitvoeren van terreinopmetingen van de A10 en R0 (incl. bijbehorende bermen) in voorbereiding van verschillende infrastructuurprojecten, en anderzijds het maken van een ontwerp voor de aanpassing van de op- en afrit van de dienstenzone Groot-Bijgaarden en op- en afrit Ternat richting Gent, het maken van de markeringsplannen voor de aanleg van een spit...
Publicatie23-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Landmeetkundige diensten (71355000)
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)

Aankondiging van een opdracht

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

EVERGEM - Nieuwbouw BS Het Molenschip ; Design & Build - Oproep tot aanvraag tot deelneming

De projectdefinitie beschrijft in grote lijnen de volgende opdracht: Nieuwbouw basisschool Het Molenschip te Evergem. Het indicatieve bouwbudget is 3.5 mln. euro incl. BTW en erelonen. Met het oog op bewaking van kosten en termijnen, werd beslist de opdracht uit te voeren via een ‘DB-formule’, met name één overheidsopdracht voor ontwerp én uitvoering van de geleverde diensten en werken tot de def...
Publicatie23-03-2018
Deadline23-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)

Rectificatie

Revalidatiecentrum Pulderbos

Het aanstellen van een partner voor het ontwerp, het projectbeheer en de opvolging van de realisatie van een revalidatiecampus te Zandhoven

Het aanstellen van een partner voor het ontwerp, het projectbeheer en de opvolging van de realisatie van een revalidatiecampus te Zandhoven
Publicatie22-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een opdracht

EV - ILVO

studie voor het bouwen en installeren van een maalderij en elektriciteitscabine

studie voor het bouwen en installeren van een maalderij en elektriciteitscabine
Publicatie22-03-2018
Deadline03-05-2018
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)

Rectificatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK - Technisch Centrum Rodenbach

Bouw van een ONE kinderdagverblijf, van woningen en een collectieve moestuin op de terreinen gelegen Jerusalemstraat 41-51

De opdracht heeft als voorwerp een volledige taak van ontwerper van architectuur, engineering, van advies in energieprestatie van de gebouwen (EPB), van veiligheids- en gezondheidscoördinatie, in het kader van de bouw van een woningengebouw van sociale aard, van een ONE kinderdagverblijf en een collectieve moestuin op de percelen Jerusalemstraat 41-51 in een context met sterk stadskarakter.
Publicatie21-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

stad Brugge
Publicatie21-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen (71223000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Universitair Ziekenhuis Gent
Publicatie21-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse (71241000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een gegunde opdracht

Stad Sint-Niklaas
Publicatie21-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse (71241000)
Regiocode (NUTS) Arr. Sint-Niklaas (BE236)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Pidpa
Publicatie21-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming (71242000)
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Afdeling Zeeschelde

Openbare procedure voor aanneming van diensten Zuidelijk vak van de Ringvaart te Merelbeke – Vervanging Bergwijkbrug Totaalstudie & begeleiding van de...

Openbare procedure voor aanneming van diensten Zuidelijk vak van de Ringvaart te Merelbeke – Vervanging Bergwijkbrug – Totaalstudie & begeleiding van de uitvoering
Publicatie21-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie (71000000)
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)

Aankondiging van een opdracht

GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK - Technisch Centrum Rodenbach

Bouw van een ONE kinderdagverblijf, van woningen en een collectieve moestuin op de terreinen gelegen Jerusalemstraat 41-51

De opdracht heeft als voorwerp een volledige taak van ontwerper van architectuur, engineering, van advies in energieprestatie van de gebouwen (EPB), van veiligheids- en gezondheidscoördinatie, in het kader van de bouw van een woningengebouw van sociale aard, van een ONE kinderdagverblijf en een collectieve moestuin op de percelen Jerusalemstraat 41-51 in een context met sterk stadskarakter.
Publicatie20-03-2018
Deadline27-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)

Aankondiging van een opdracht

Stad Lommel
Publicatie20-03-2018
Deadline12-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning (71240000)
Regiocode (NUTS) Arr. Maaseik (BE222)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust

Zeebrugge: Actualisatie MKBA en opstellen MCA overstromingsmaatregelen rond de jachthaven

Het voorwerp van de opdracht is de actualisatie van een MKBA van de overstromingsmaatregelen rond de haven. Daarnaast dient er een MCA te gebeuren van deze maatregelen.
Publicatie19-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse (71241000)
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)

Aankondiging van een opdracht

Gemeente Anzegem
Publicatie19-03-2018
Deadline24-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) Arr. Kortrijk (BE254)

Aankondiging van een opdracht

Universiteit Gent
Publicatie19-03-2018
Deadline02-05-2018
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)

Aankondiging van een opdracht

Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken
Publicatie19-03-2018
Deadline23-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Maken van bouwkundige ontwerpen (71220000)
Regiocode (NUTS) Arr. Tongeren (BE223)

Rectificatie

Stad Gent
Publicatie17-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen (71223000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een opdracht

vzw Scholengroep Sint-Michiel
Publicatie16-03-2018
Deadline17-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) Arr. Roeselare (BE256)

Aankondiging van een opdracht

Europese Commissie, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate B: Electronic Communications Networks and Services, Unit B3: Markets

Beoordeling van de kosten voor het verlenen van wholesalegespreksafgiftediensten voor vaste netwerken in de EU/EER-landen — SMART 2018/0014

De algemene doelstelling van het onderzoek is een schatting te maken van de effectief gemaakte kosten van de verlening van wholesalegespreksafgiftediensten door exploitanten van vaste netwerken in de EER. De specifieke doelstellingen van het onderzoek zijn 1) een BULRIC-kostenmodel te ontwikkelen om een schatting te maken van de effectieve kosten van de verlening van wholesalegespr...
Publicatie15-03-2018
Deadline16-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken (79300000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)

Aankondiging van een opdracht

Stad Gent
Publicatie15-03-2018
Deadline24-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen (71223000)
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)

Rectificatie

Agentschap Facilitair Bedrijf

2018/HFB/OP/33694 - Studieopdracht herinrichting gebouw en het creëren van een operationele werkvloer

Volledige studieopdracht architectuur, bouwkunde, stabiliteit en technieken in het Gebouw van de afdeling Scheepvaartbegeleiding te Oostende in opdracht van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Extra aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en of integrale toegankelijkheid.
Publicatie10-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Agentschap Facilitair Bedrijf

2018/HFB/OP/33694 - Studieopdracht herinrichting gebouw en het creëren van een operationele werkvloer

Volledige studieopdracht architectuur, bouwkunde, stabiliteit en technieken in het Gebouw van de afdeling Scheepvaartbegeleiding te Oostende in opdracht van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Extra aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en of integrale toegankelijkheid.
Publicatie09-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een opdracht

Pouvoir Organisateur Pluriel asbl
Publicatie09-03-2018
Deadline13-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming (71242000)
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)

Aankondiging van een opdracht

De Kerselaar

Architectuuropdracht voor het bouwproject 'De Kerselaar 2020'

Met deze procedure wenst de Bouwheer een ontwerper voor de gebouwen van het bouwproject ‘De Kerselaar 2020’ aan te stellen. Het voorwerp van deze opdracht is een studie- en architectuuropdracht voor het bouwen van een accommodatie voor zorg- en ondersteuning aan volwassen personen met een beperking. De opdracht omvat de architectuurstudie, de stabiliteitsstudie, de ingenieursstudie technische ins...
Publicatie09-03-2018
Deadline23-04-2018
Opdrachtcode (CPV) Diensten door architectenbureaus voor gebouwen (71221000)
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)

Rectificatie

Erasmushogeschool Brussel

Ontwerpopdracht betreffende de bouw van een theaterzaal en een filmstudio

Ontwerpopdracht betreffende de bouw van een theaterzaal en een filmstudio, de verbouwing van bestaande lokalen en de herinrichting van de buitenomgeving
Publicatie07-03-2018
Opdrachtcode (CPV) Maken van bouwkundige ontwerpen (71220000)
Regiocode (NUTS) -
  • «
  • pagina: 1
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer