Architectuuropdrachten

Overheden publiceren frequent zeer verschillende architectuuropdrachten: grote gebouwen, restauraties, sociale woningen, scholenbouw, enz.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen Rectificatie

Ontsluiting luchthaven Oostende: Algemene verbetering doorstroming westkant Oostende: studie

De diensten omvatten het onderzoeken van het optimaal verkeerskundig functioneren van de weginfrastructuur ter hoogte van de gewestwegen N33, N341, N318, N34 en R31 (later in dit document ook als zone Westkant Oostende benoemd). Van belang hierbij zijn de effecten van het volledige verkeerssysteem in de regio...
Publicatie20-11-2018
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Rectificatie

Studieopdracht fietstunnel te Lier onder R16 naar Ranst

Het voorwerp van de opdracht is de volledige studie van de bouw van de fietstunnel onder de R16, met inbegrip van de toegangshellingen en de doortrekking naar het lokaal wegennet. De werken aan de tunnel en de toegangshellingen zijn ten laste van AWV, de werken van de doortrekking naar het lokaal wegennet zijn ten laste van de stad Lier.2. Daarenboven wordt ook de opmaak van een voorontwerp met i...
Publicatie20-11-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Beleidsontwikkeling en Juridische ondersteuning Proces-verbaal van opening van de offertes

Ruimtelijke en economische randvoorwaarden en kritische succesfactoren voor succesvolle inrichting muitimodaal ontsloten functionele bedrijventerreine...

De Strategische visie BRV versterkt een evolutie van een klassiek aanbodbeheer via bestemmingsvoorraden naar een beleid op maat met aandacht voor duurzame bundeling en multimodaliteit. Zeker voor die bedrijven die veel goederentransport doen. Hoe kunnen terreninrichters en terreinontwikkelaars met de instrumenten die hun ter beschikking staan, inspelen op de bedrijfseconomische verwachtingen van b...
Publicatie20-11-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
De Vlaamse Waterweg nv Proces-verbaal van opening van de offertes

Raamovereenkomst inzake het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken en opvolgen van ontwerp- of aanbestedingsprojecten

Het voorwerp van de opdracht is het leveren van technische en administratieve bijstand bij onder meer: • Het opmaken en de opvolging van gedeeltelijke en/of volledige ontwerp- of aanbestedingsdossiers van verschillende infrastructuurprojecten van De Vlaamse Waterweg nv; • Het uitvoeren van studies; • De opvolging van de uitvoering van de infrastructuurprojecten. De opdracht wordt in twee...
Publicatie19-11-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Europese Commissie, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity Aankondiging van een gegunde opdracht

Haalbaarheidsonderzoek over: Music Moves Europe - De haalbaarheidsstudie voor het oprichten van een Europees Muziekobservatorium, en een analyse van h...

De algemene doelstelling van deze oproep is de uitwerking van een haalbaarheidsonderzoek voor de oprichting van een Europees waarnemingscentrum voor muziek en de implementering van een gap-analyse van de financieringsbehoeften voor de muzieksector.
Publicatie17-11-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Europese Commissie, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity Aankondiging van een gegunde opdracht

Haalbaarheidsonderzoek over: Music Moves Europe - De haalbaarheidsstudie voor het oprichten van een Europees Muziekobservatorium, en een analyse van h...

De algemene doelstelling van deze oproep is de uitwerking van een haalbaarheidsonderzoek voor de oprichting van een Europees waarnemingscentrum voor muziek en de implementering van een gap-analyse van de financieringsbehoeften voor de muzieksector.
Publicatie17-11-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Pidpa Aankondiging van een gegunde opdracht

Gemeente Sint-Katelijne-Waver - aanstellen ontwerper - Weg- en rioleringswerken in de Bergstraat, Oude Bergstraat, Slameuterstraat, Kruisstraat, Heike...

Gemeente Sint-Katelijne-Waver - aanstellen ontwerper - Weg- en rioleringswerken in de Bergstraat, Oude Bergstraat, Slameuterstraat, Kruisstraat, Heiken en 2DWA d.m.v. drukriolering in de Duivelshoek
Publicatie15-11-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Rectificatie

E313: Opmeting tussen knooppunt R1 en knooppunt Ranst

De diensten omvatten:- het leveren van landmeetkundige diensten voor de opmeting van de bestaande toestand van de A13 tussen kilometerpunten 0 en 10,5 - beide rijrichtiingen.- het opzoeken en in kaart brengen van de eigendomsgrenzen,- Het leveren van de nodige begeleidende ondersteuning tijdens overlegvergaderingen, werkgroepen en stuurgroepen tussen de aanbestedende overheid (Vlaamse Gewest, Wege...
Publicatie14-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Provincie West-Vlaanderen Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - oproep bouwtechnische partner: voor de duurzame renovatie-analyse appartementsgebouwen aan de kust (pilootprojecten...

Uit de renovatie-analyse van maximum 3 pilootprojecten aan de Kust willen we een haalbaar model distilleren voor de duurzame totaalrenovatie van appartementsgebouwen. Drager van deze renovatie-analyse is telkens een Building Information Model (BIM). Daarbij wordt dus ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat minder dan drie pilootprojecten weerhouden worden voor de uitvoering van de eigenlij...
Publicatie14-11-2018
Deadline10-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht
Publicatie14-11-2018
Deadline23-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht
Publicatie14-11-2018
Deadline23-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
De Noorderkempen cv Kwalificatiesysteem

RO architecten instandhoudingspublicatie

Selectielijst van architecten voor nieuwbouw, renovatie en kleine opdrachten
Publicatie13-11-2018
Deadline18-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Proces-verbaal van opening van de offertes

N115 Schoten: studieopdracht herinrichting fietsinfrastructuur Kopstraat

De opdracht omvat de volledige studieopdracht voor de herinrichting van de fietsinfrastructuur langsheen de N115 te Schoten gelegen tussen de Gelmelenstraat en de Eksterdreef.
Publicatie13-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
cvba Providentia Aankondiging van een opdracht

Kester, Nieuwe Joen - aanstelling opdrachthouder architectuuropdracht

Integrale architectuuropdracht ( inhoudelijk gedefinieerd overeenkomstig specifiek bouwprogramma en de ontwerponderrichtingen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW en van Providentia - contractueel gedefinieerd in bijgaande type-overeenkomst nieuwbouw & vervangingsbouw ) betreffende de realisatie van een gemengd sociaal wooproject ( huur - koop - Vlabinvest koop ) met ongeveer # eenh...
Publicatie12-11-2018
Deadline18-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
cvba Providentia Aankondiging van een opdracht

Kampenhout Zuurhage - aanstelling opdrachthouder architectuuropdracht

Integrale architectuuropdracht ( inhoudelijk gedefinieerd overeenkomstig specifiek bouwprogramma en de ontwerponderrichtingen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW en van Providentia - contractueel gedefinieerd in bijgaande type-overeenkomst nieuwbouw & vervangingsbouw ) betreffende de realisatie van 20 Vlabinvest koopwoningen en een zorgwoning Zuurhage 2 voor 10 cliënten gelegen te...
Publicatie12-11-2018
Deadline18-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Beleidsontwikkeling en Juridische ondersteuning Proces-verbaal van opening van de offertes

Ontwikkeling en toepassing van een gewestelijk voorschrift voor de akoestische gevelisolatie van woningen tegen weg-, spoor- en luchtverkeerslawaai

De belangrijkste doelstelling van de studieopdracht is om een ontwerp van gewestelijk isolatievoorschrift nader te evalueren, uit te werken, indien nodig aan te passen en op punt te stellen, zodanig dat dit inzetbaar is in het kader van het MER-afwegingskader voor nieuwe woonontwikkelingen en later geoperationaliseerd kan worden in geschikte instrumenten binnen het ruimtelijk beleid als onderdeel...
Publicatie12-11-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Belgocontrol Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

OA 2272 - Studie voor de oprichting van stalen pylonen en shelters voor radiocommunicatie.

. Afsluiten van een overeenkomst voor het uitvoeren van terreinopmetingen, het opstellen en indienen van bouwaanvragen (inclusief het opstellen van plannen, MER-screening, afwijkingen,…), het uitvoeren van stabiliteitsberekeningen van pylonen (+uittekenen), controle van de stabiliteitsberekeningen, het uitvoeren van een milieuhygiënisch onderzoek met redactie van een technisch verslag v...
Publicatie11-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
De Vlaamse Waterweg nv Aankondiging van een opdracht

Kanaal Gent-Oostende. Studie van de nieuwe Steenbruggebrug, naastgelegen fiets- en voetgangersbrug en omgeving te Brugge.

Deze diensten hebben betrekking op het opmaken van het ontwerp van de vaste wegbrug ‘Steen-bruggebrug’, de naastgelegen, beweegbare fiets- en voetgangersbrug, de aanpassing aan de ka-naalbocht en omgevingsleg, het opmaken van een aanbestedingsklaar dossier, het opmaken van een aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning, het opmaken van de uitvoeringsstudie en de opvolging van de uitvoering van de...
Publicatie10-11-2018
Deadline13-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
vzw Scholengroep Sint-Michiel Aankondiging van een gegunde opdracht

ZUID - Aanstellen multidisciplinair ontwerpteam voor het bouwen en renoveren van schoolgebouw VABI - internaatsgebouw Internaat Zuid

Scholengroep Sint-Michiel vzw is het schoolbestuur van de 10 secundaire scholen en 3 internaten binnen het vrije net in Roeselare en Ardooie. Op de campus Zuid zijn 2 secundaire scholen, een basisschool, een internaat en een centrum voor volwassenonderwijs gevestigd. Het betreft een ruime site binnen het centrum van Roeselare, met een totale oppervlakte van 8 ha 60 ca. Binnen deze campus wensen...
Publicatie10-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Roeselare (BE256)
OCMW Diepenbeek Aankondiging van een gegunde opdracht

Ontwerpopdracht: Bouwen van een dagverzorgingscentrum en 20 assistentiewoningen

Doel van de aanneming: De opdracht heeft betrekking op het bouwen van een dagverzorgingscentrum, 20 assistentiewoningen en kantoorruimte voor de dienst Thuiszorg op de site van Woonzorgcentrum “De Visserij” te Diepenbeek. Voor de realisatie van dit project dient een bestaande vleugel van het woonzorgcentrum gesloopt te worden. Deze werken maken integraal deel uit van de ontwerpopdracht. Het ontwer...
Publicatie09-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)
Vlaamse Milieumaatschappij Aankondiging van een opdracht

Erelooncontract voor het ontwerp van een veerkrachtige herinrichting van de Kleine Nete vallei in het signaalgebied Olympiadelaan in Herentals

De opgave in deze studie behelst het verder hydraulisch en technisch uitwerken van de watergerelateerde ruimte voorzien in het kaderplan opgemaakt tijdens het ontwerpend onderzoek. Het uitgangspunt daarbij is de creatie van een veerkrachtige en klimaatbestendige vallei en een groenblauwe dooradering van het stedelijke weefsel.
Publicatie09-11-2018
Deadline19-12-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
De Vlaamse Waterweg nv Aankondiging van een gegunde opdracht

Opmaak van de inrichtingsstudie voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Ford Genk

Het voorwerp van de opdracht is een studieopdracht voor de opmaak van de inrichtingsstudie voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Ford Genk. De inrichtingsstudie omvat minstens opmaak inrichtingsplan, ontwerp infrastructuur, opmaak dossiers voor vergunnings- en subsidieaanvraag, opmaak aanbestedingsdossier voor uitvoering van de werken en opvolging van de werken.
Publicatie09-11-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Limburg (BE) (BE22)
De Vlaamse Waterweg nv Rectificatie

Raamovereenkomst inzake het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken en opvolgen van ontwerp- of aanbestedingsprojecten

Het voorwerp van de opdracht is het leveren van technische en administratieve bijstand bij onder meer: • Het opmaken en de opvolging van gedeeltelijke en/of volledige ontwerp- of aanbestedingsdossiers van verschillende infrastructuurprojecten van De Vlaamse Waterweg nv; • Het uitvoeren van studies;• De opvolging van de uitvoering van de infrastructuurprojecten. De opdracht wordt in twee perc...
Publicatie08-11-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Regie der Gebouwen - Regio Brussel Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel – Belfius-Pacheco – aanstellen studiebureau voor het brandveiligheid dossier.

Brussel – Belfius-Pacheco – Opmaken van plannen voor het indienen van een aanvraag voor preventieadvies bij DBDMH. As-built plannen worden doorgegeven door de leidend ambtenaar. De plannen moeten aangevuld worden met de nodige en nuttige informatie ivm brandpreventie. Werk wordt uitgevoerd in regie. Het dossier moet opgemaakt worden in het frans en moet afgerond worden tegen eind November 2018. V...
Publicatie08-11-2018
Deadline09-11-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen Proces-verbaal van opening van de offertes
Publicatie08-11-2018
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1989 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!