Architectuuropdrachten

Overheden publiceren frequent zeer verschillende architectuuropdrachten: grote gebouwen, restauraties, sociale woningen, scholenbouw, enz.
Vzw Stijn Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstellen van een ontwerper voor het project: "Nieuwbouw administratie & logistieke diensten"

Dit bestek beschrijft de procedure voor het aanstellen van een ontwerper voor een volledige Architectuuropdracht (inclusief controle op de uitvoering van de werken). Het betreft een totaalproject in verschillende fases met als resultaat de realisatie van nieuwbouw voor de administratie (van Sint Oda, vzw Stijn en zorgkantoren) alsook nieuwbouw voor de logistieke diensten (warme keuken, technische...
Publicatie25-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) Arr. Maaseik (BE222)
Landwaarts cvba Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst architect 2020

Landwaarts doet een oproep tot kandidaatstelling om een raamovereenkomst af te sluiten met enkele architecten voor de realisatie van grondgebonden woningen in Midden- en Noord-Limburg.
Publicatie25-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) Prov. Limburg (BE) (BE22)
Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern Aankondiging van een wijziging

Bauüberwachung und Planprüfung für Einsatzschiffe der Bundespolizei

Bauüberwachung und Planprüfung für 3 Einsatzschiffe der Bundespolizei.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Toezicht op bouwwerkzaamheden (71247000)
Regiocode (NUTS) NIEDERSACHSEN (DE9)
CA Centre Littoral Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Marché de partenariat pour la conception, la construction, une partie de la maintenance et tout ou partie du financement d'un réseau de Bus à haut niv...

La CACL est l'unique Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) sur son territoire et elle souhaite concevoir et faire réaliser un réseau de 2 lignes de Bus à haut niveau de services (BHNS) sur son territoire. Le marché de partenariat a pour objet la conception, la construction, tout ou partie du financement et une partie de la maintenance du BHNS en application des articles 66 et suivants de l'o...
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning (71240000)
Regiocode (NUTS) Guyane (FRY30)
DB Station&Service AG (Bukr 11) Aankondiging van een wijziging

Planungsleistungen für Verkehrsstation Brachbach, Erhöhung Mittelbahnsteig/Modernisierung; IBW Lph 5 und 6; 7; VA Lph 5, 6, 7; TWP 4, 5, 6 Lph

Planungsleistungen für Verkehrsstation Brachbach, Erhöhung Mittelbahnsteig/Modernisierung; IBW Lph 5 und 6; 7; VA Lph 5, 6, 7; TWP 4, 5, 6 Lph.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning (71240000)
Regiocode (NUTS) Region Hannover (DE929)
DB Station&Service AG (Bukr 11) Aankondiging van een wijziging

Planungsleistungen für Verkehrsstation Brachbach, Erhöhung Mittelbahnsteig/Modernisierung; IBW Lph 5 und 6; 7; VA Lph 5, 6, 7; TWP 4, 5, 6 Lph

Planungsleistungen für Verkehrsstation Brachbach, Erhöhung Mittelbahnsteig/Modernisierung; IBW Lph 5 und 6; 7; VA Lph 5, 6, 7; TWP 4, 5, 6 Lph.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning (71240000)
Regiocode (NUTS) Region Hannover (DE929)
DB Station&Service AG (Bukr 11) Aankondiging van een wijziging

Planungsleistungen für Verkehrsstation Brachbach, Erhöhung Mittelbahnsteig/Modernisierung; IBW Lph 5 und 6; 7; VA Lph 5, 6, 7; TWP 4, 5, 6 Lph

Planungsleistungen für Verkehrsstation Brachbach, Erhöhung Mittelbahnsteig/Modernisierung; IBW Lph 5 und 6; 7; VA Lph 5, 6, 7; TWP 4, 5, 6 Lph.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning (71240000)
Regiocode (NUTS) Region Hannover (DE929)
NIF Zrt. Aankondiging van een wijziging

Vállalkozási szerződés Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztéséhez és P+R parkolók kialakításához szükséges...

Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátása az alábbiak szerint: 1. Döntéselőkészítő tanulmány készítése, 2. Megvalósíthatósági tanulmány (MT) felülvizsgálata, 3. Engedélyezési tervdokumentáció készítése, 4. Az érintett létesítményeknél az üzemeltetői lehatárolások és me...
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken (71322000)
Regiocode (NUTS) Budapest (HU110)
DB Netz AG (Bukr 16) Aankondiging van een wijziging

Bauüberwachung S13, Baubereich Nord

Ausbau S13 Baubereich Nord: Bauvertragliche / fachtechnische Bauüberwachung Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen / technische Streckenausrüstungen. Eisenbahnbetriebliche Leistungen und Sicherungsüberwachung (TB n. 4.2). Bauaufsichtliche Leistungen nach VV BAU bzw. VV BAU-STE des EBA: — BÜW Bauvermessung, — Steuerung der Bautätigkeit.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Toezicht op bouwwerkzaamheden (71247000)
Regiocode (NUTS) Köln (DEA2)
Министерство на образованието и науката Aankondiging van een gegunde opdracht

Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 4 професионални гимназии гимназии в...

Обществената поръчка е с обект строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП за проектиране и изпълнение на строежи на и в сгради трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ, с предмет „Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 4 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финан...
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Bouwen van gebouwen (45210000)
Regiocode (NUTS) Велико Търново (Veliko Tarnovo) (BG321)
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aankondiging van een wijziging

Dózsa György út eng. és kiviteli tervezés

Vállalkozási szerződés alapján "Dózsa György út egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése" Nyertes ajánlattevő feladata a BKK Zrt által megvalósításra kerülő „Dózsa György út egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli terv készítése. A kivitelezésre alkalmas tervnek teljeskörű, minden szakágra kiterjedő tervnek...
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Technische ontwerpdiensten (71320000)
Regiocode (NUTS) Budapest (HU11)
Stadt Wien — Wiener Wohnen Aankondiging van een gegunde opdracht

20., Griegstraße 1-3

Projektentwicklung Sanierung Wohnhausanlage.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning (71240000)
Regiocode (NUTS) Wien (AT130)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Aankondiging van een wijziging

Batthyány Sportiskola rekonstrukciója

Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójának és bővítésének tervezési és kivitelezési munkái Főbb számszerűsíthető adatok: A tárgyi telken (18223/9 hrsz) a jelenleg működő sporttagozatos általános iskola, annak folyamatos működése mellett több ütemben megvalósuló építéssel és bontással egy 16 tantermes általános iskola és egy 8 tante...
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Maken van bouwkundige ontwerpen (71220000)
Regiocode (NUTS) Pest (HU120)
Polskie Koleje Państwowe S.A. Aankondiging van een gegunde opdracht

Wykonanie usługi weryfikacji WE zgodności infrastruktury z wymaganiami TSI-PRM przez jednostkę notyfikowaną w celu uzyskania certyfikatów WE dla 10 za...

1.Przedmiotem zamówienia wykonawczego jest wykonanie usługi weryfikacji WE zgodności infrastruktury z wymaganiami TSI-PRM przez jednostkę notyfikowaną w celu uzyskania Certyfikatów WE dla dworców realizowanych w ramach POIiŚ i POPW, dalej zwana „Weryfikacją”. 2. W ramach usługi Wykonawca - jednostka notyfikowana - zobowiązana jest do przeprowadzenia procesu weryfikacji WE zgodności infrastruktury...
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Diensten door architectenbureaus voor gebouwen (71221000)
Regiocode (NUTS) Małopolskie (PL21)
Gemeinde Villingendorf Aankondiging van een gegunde opdracht

Planungsleistungen_Küchentechnik_Mehrzweckhalle

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind Planungsleistungen für Küchentechnik für den Neubau der Mehrzweckhalle in Villingendorf.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning (71240000)
Regiocode (NUTS) Rottweil (DE135)
Commune de Sarrola-Carcopino Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Marché de maîtrise d'œuvre — construction d'un groupe scolaire maternelle et primaire de 12 classes et d'une école maternelle provisoire

Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un groupe scolaire maternelle et primaire de 12 classes et d'une école maternelle provisoire.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning (71240000)
Regiocode (NUTS) FRANCE (FR)
Javna ustanova NP Plitvička jezera Aankondiging van een gegunde opdracht

Projektna dokumentacija - hotel Plitvice

Projektna dokumentacija - hotel Plitvice.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming (71242000)
Regiocode (NUTS) Ličko-senjska županija (HR032)
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León Aankondiging van een gegunde opdracht

Redacción proyecto básico y ejecución, proyectos específicos de instalaciones, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud obra rehabili...

Redacción proyecto básico y ejecución, proyectos específicos de instalaciones, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud obra rehabilitación integral del edificio uso administrativo, Junta de CyL sito plaza Madrid, 5, VA.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Maken van bouwkundige ontwerpen (71220000)
Regiocode (NUTS) Valladolid (ES418)
Ville d'Herblay Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de la ludo-médiathèque des Bayonnes

Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de la ludo-médiathèque des Bayonnes.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Diensten door architectenbureaus voor gebouwen (71221000)
Regiocode (NUTS) FRANCE (FR)
Kreisverwaltung Groß-Gerau — Kommunales Vergabezentrum Aankondiging van een gegunde opdracht

Objektplanung Gebäude und Innenräume

Die Beruflichen Schulen des Kreises Groß-Gerau verfügen über ein großes Bildungsangebot. Berufliches Gymnasium, Fachoberschule, Höhere Berufsfachschule, Bildungsgänge zu Berufsvorbereitung sowie 19 duale Ausbildungsberufe werden beschult. Die Leistung umfasst den Neubau (6 700 m2 Nutzfläche/12 150 m2 BGF) und anfallende (räumliche) Anpassungen innerhalb der Bestandsgebäude zur Neuorganisation des...
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) Groß-Gerau (DE717)
DB Station&Service AG (Bukr 11) Aankondiging van een wijziging

Planungsleistungen: Modernisierung der VST Alsfeld (Oberhess) in der BIM-Methodik (Building Information Modelling) Lph 1-4, opt. 5-9 inkl. Vermessungs...

Geplant werden soll die Erneuerung und der barrierefreie Ausbau der VST Alsfeld (Oberhess). Vorgesehen ist die Erneuerung des Haus- und Mittelbahnsteigs, die Modernisierung der denkmalgeschützten Dächer und die barrierefreie Erschließung der Bahnsteige über Aufzugsanlagen. Ebenso die Anpassung der Personenunterführung und die Erneuerung der Beleuchtungs-/50Hz-Anlagen.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning (71240000)
Regiocode (NUTS) Vogelsbergkreis (DE725)
Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie – Stiftung bürgerlichen Rechts Aankondiging van een gegunde opdracht

Fachplanung technische Ausrüstung, Neubau S3-Labore

Ingenieurleistung, Fachplanung Technische Ausrüstung, (Leistungen gem. HOAI 2013, §§ 53-56) Grundleistungen Leistungsphasen 1-9 und besondere Leistungen.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning (71240000)
Regiocode (NUTS) Hamburg (DE600)
CHU de Lille Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Concours restreint MOE construction du pôle santé Carvin

Concours restreint de maîtrise d'œuvre dans le cadre de la construction du pôle santé de Carvin SSR/Consultations.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke (71200000)
Regiocode (NUTS) FRANCE (FR)
Hrvatske autoceste d.o.o. Aankondiging van een gegunde opdracht

Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom autoceste A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, poddionice Beli Manastir - most...

Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom autoceste A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, poddionice Beli Manastir - most Halasica.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Toezicht op bouwwerkzaamheden (71247000)
Regiocode (NUTS) HRVATSKA (HR)
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Aankondiging van een gegunde opdracht

Διαγωνισμός αρ. 2/2019 για παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών, για την ετοιμασία μελετών και την επίβλεψη εργασιών κατασκευής τού συστήματος αποχέτε...

Η παροχή υπηρεσιών για συμπληρωματικές και νέες μελέτες, ετοιμασία εγγράφων προσφορών για προκήρυξη διαγωνισμών, αξιολόγηση των προσφορών που θα ληφθούν, επίβλεψη των εργασιών κατασκευής τού συστήματος αποχέτευσης λυμάτων σε κυβερνητικούς οικισμούς και οικισμούς αυτοστέγασης στη Λεμεσό, και επίβλεψη εργασιών εντός των κατοικιών.
Publicatie24-01-2020
Opdrachtcode (CPV) Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming (71242000)
Regiocode (NUTS) Κύπρος (Kypros) (CY000)