Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Segmentatie III: ruimteproductiviteit, verweving en ruimtelijk rendement van economische locaties

Een eerste doel van deze opdracht is het verhogen van de kennis van het feitelijk gebruik van economische ruimte als kennisinput voor een ‘observatorium economische ruimte’ voor het Vlaams gewest. Om dit te bereiken wordt een uitgebreide inventarisatie van de economische activiteiten in een bepaald gebied gemaakt. Verder wordt er ook inzicht verkregen in de relatie tussen (1) de bedrijven onderling en hoe ze elkaar kunnen versterken en (2) de bedrijven en hun omgeving.
Een tweede doel is begrippen uit het BRV, zoals intensivering, verweving, hergebruik,… te analyseren en uit te diepen door ze in een concreet, economisch kader toe te passen.

Publicatiedatum
05-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
71354000 - Cartografiediensten
71510000 - Terreinonderzoek
79311400 - Economisch onderzoek
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ruimte Vlaanderen
Postadres
Koning Albert II-laan 19 bus 12 (Phoenixgebouw), 1210 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De Mulder Sophie

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
04-11-2016 00:00
Te lezen
07-11-2016 11:00
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!