Ville de Bruxelles - Département Urbanisme - Section Architecture
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Ontwerpwedstrijd met als voorwerp de ontwikkeling van een model voor een gebouw waarin een frituur kan worden ondergebracht

Ontwerpwedstrijd met als voorwerp de ontwikkeling van een model voor een gebouw waarin een frituur kan worden ondergebracht

Datum van verzending van deze aankondiging
17-07-2017
Publicatiedatum
17-07-2017
Deadline
17-10-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ville de Bruxelles - Département Urbanisme - Section Architecture
Postadres
Boulevard Anspach 6
Plaats
Bruxelles
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://enot.publicprocurement.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280449