Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Proces-verbaal van opening van de offertes

MULTIDISCIPLINAIRE STUDIEOPDRACHT VOOR DE INRICHTING VAN HET KANTOOR ROESELARE EN DE ONTWIKKELING VAN EEN STANDAARD ONTHAALINRICHTING VOOR VERSCHEIDENE KANTOREN VAN DE RVA

Publicatiedatum
14-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

1. Overzicht

Referentienummer

RVA-2018/22000/013-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
0
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Postadres
Keizerslaan 7
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Werken & Materieel
Telefoon
+32 25154111
Fax
+32 25154164
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.onem.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312156
Datum van aanmaak
19/06/2018 12:31:26

Algemene opmerkingen

L'ouverture a été effectuée par Audrey Schmets du service juridique. Aucun incident n'est à signaler. Aucune offre n'a été remise.

3. Offertes