Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - keuren afkoppelingswerken ikv van wegenwerken 2017 - 2020

Jaarlijks worden er 1 of meerdere straten aangelegd in Kruibeke.
Wanneer er in de straat een gescheiden rioleringssysteem wordt aangelegd dienen alle aanpalende bewoners optimaal af te koppelen op hun eigendom.
De bewoners worden door het gemeentebestuur op de hoogte gesteld van de afkoppeling via een afkoppelingsdeskundige, deze maakt een plan op van de uit te voeren werken, afkoppelingsdossier wordt aan de eigenaars bezorgt.
Op het einde van de wegen- en rioleringswerken moeten de afkoppelingswerken gerealiseerd zijn en zullen de werken gecontroleerd worden.
Het gemeentebestuur van Kruibeke staat in voor de organisatie en de financiering van de keuring.
Dit dossier omvat de keuring uit te voeren door een externe, gecertificeerde organisatie.

Publicatiedatum
27-12-2016
Deadline
13-01-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 8
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Kruibeke
Postadres
O.L.Vrouwplein 18-21, 9150 Kruibeke, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!