Aankondiging van een opdracht

Ontwerpen van een nieuwbouw socio-cultureel ontmoetingscentrum en omgevingsaanleg

Diensten
Publicatie datum
12-01-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
stad Beringen | 3580 Beringen, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
Korte inhoud
De stad Beringen wenst over te gaan tot de bouw van een socio-cultureel ontmoetingscentrum in Koersel.
De opdracht behelst een integrale studie- en ontwerpopdracht voor de nieuwbouw met inbegrip van alle bijhorende disciplines en aspecten, alsook op vlak van theatertechniek.
Ook dient de publieke ruimte binnen de projectzone kwalitatief en duurzaam worden ingericht ten einde een afgewerkt en geïntegreerd geheel te bekomen dat een meerwaarde is als verblijfs- en ontmoetingsplek, zowel binnen als buiten.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Visie en plan van aanpak - 50
Kwaliteit: Prijs - 30
Kwaliteit: Samenstelling projectteam en relevante praktijkervaring - 20
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Niet van toepassing
Minimum vereisten
-

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Ingeschreven bij de Orde van Architecten
Minimum vereisten
-
truck tower-crane sharing