Provincie West-Vlaanderen
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Oproep WinVorm juli 2017

Oproep WinVorm 2017 juli. Oproep voor diverse opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw
en landschapsarchitectuur. Oproep tot kandidaatstelling om op een lijst van kandidaat-ontwerpers te worden
opgenomen voor de uitvoering van diensten voor steden en gemeenten, ocmw, intercommunales, provincie,
politiezones, brandweerzones en sociale huisvestingsmaatschappijen in de provincie West-Vlaanderen. De
organisatie van de Oproep is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales
WVI en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester.


Datum van verzending van deze aankondiging
17-07-2017
Publicatiedatum
17-07-2017
Deadline
25-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie West-Vlaanderen
Postadres
Provinciehuis Boeverbos, Koning LeopoldIII-laan 41
Plaats
Brugge
Postcode
8200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nele Zwaenepoel
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.west-vlaanderen.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280160