Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

N153 studieopdracht voor de herinrichting van het wegvak tussen 23K3 en 25K

N153 studieopdracht voor de herinrichting van het wegvak tussen 23K3 en 25K (ontsluiting bedrijventerrein en fietsvoorzieningen)

Publicatiedatum
28-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Everdepoel Karin Maria

Overige nadere inlichtingen

definitieve versie van de nota ontsluiting bedrijventerrein d'Hoef zoals vermeld op pagina 27 van het bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!