Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Ontwerp schoolgebouw Graatakker

De afbraak van het schoolgebouw (Graatakker 6 en 8) en het voorste van de G-blok (Graatakker 4 te Turnhout). De nieuwbouw van een schoolgebouw op deze locatie samen met de buitenaanleg. Het overige deel van de G-blok tot aan de traphal dient volledig gerenoveerd te worden. Dit wil zeggen dat het gebouw uitgekleed dient te worden tot een ruwbouw en dat het gebouw opnieuw opgebouwd dient te worden. Het spreekt voor zich dat er nieuwe dakbedekking dient te komen op het bestaande gebouw. Het project omvat het afbreken van de G-blok aan de straatzijde en aan de achterzijde, samen met de volledige afbraak van Graatakker 6 en 8. Het tijdelijk en definitief dichtmaken van het deel van de G-blok dat gerenoveerd wordt. Zo kan dit gebouw gedurende de nieuwbouwwerkzaamheden in gebruik blijven.
Projectgrootte +/-2200m² (zie aanbesteding)


Datum van verzending van deze aankondiging
25-10-2017
Publicatiedatum
27-10-2017
Deadline
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ste Elisabeth instituut vzw
Postadres
Herentalsstraat 70
Plaats
Turnhout
Postcode
2300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ian Bogaerts
Telefoon
+32 14471300
Fax
-
E-mail
Ian.Bogaerts@hivset.be
Hoofdadres
http://www.hivset.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289585
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!