Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Totaalontwerp sleepwagen nieuwe sleeptank

Het Waterbouwkundig Laboratorium bezit een sleeptank van de volgende afmetingen:
• 80 m bruto lengte, waarvan 68 m nuttig
• 7 m breedte
• Maximale waterdiepte 0.5 m
Een volautomatische sleepwagen die 24/7 onbemand opereert legt een gedwongen beweging op aan een scheepsmodel dat verbonden is met deze sleepwagen. Deze gedwongen beweging laat toe trajecten te generen in het horizontale vlak (langs- en dwarsverplaatsing + rotatie). Tijdens deze trajecten worden de krachten gemeten op het scheepsmodel. De modellering van deze krachten laat toe om scheepsmanoeuvreersimulatoren te voorzien van een realistisch vaargedrag.
Medio 2017 zou de bouw starten van een nieuwe sleeptank van de volgende afmetingen:
• 174 m bruto lengte, waarvan tot 140 m nuttig
• 20 m breedte
• Maximale waterdiepte 1 m
Het doel van deze opdracht is het uitvoeren van een voorontwerp voor deze nieuwe sleepwagen. Het eindresultaat zijn ontwerpplannen en kostenramingen, die in een volgende fase zullen dienen voor een Adapt & Build van de nieuwe sleepwagen. De opdrachtnemer kan enkel deelnemen of aan deze fase of aan de volgende fase.

Publicatiedatum
03-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71243000 - Ontwerpplannen (systemen en integratie)
71245000 - Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71323200 - Ontwerpen van installaties
71334000 - Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium
Postadres
Berchemlei 115, 2140 Borgerhout, BE
Contactpunt(en)
Guillaume Delefortrie

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
I.7. Overige Algemeen Toepasselijke Bepalingen
In plaats van
De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid.
Te lezen
De inschrijver is ertoe gehouden voor het inschrijvingsbiljet en de inventaris het Nederlands te gebruiken. Alle overige documenten die bij de offerte gevraagd worden als ook bijlagen mogen in het Nederlands of Engels worden opgesteld. In zijn mondelinge en schriftelijke communicatie met de aanbestedende overheid wordt het Nederlands of Engels gebruikt.
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!