Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

RAAMOVEREENKOMST ARCHITECTUUROPDRACHT VOOR RESTAURATIEWERKEN IN HET OPENLUCHTMUSEUM BOKRIJK IN HET KADER VAN EEN MEERJARENPREMIEOVEREENKOMST MET DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

RAAMOVEREENKOMST ARCHITECTUUROPDRACHT VOOR RESTAURATIEWERKEN IN HET OPENLUCHTMUSEUM BOKRIJK IN HET KADER VAN EEN MEERJARENPREMIEOVEREENKOMST MET DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Datum van verzending van deze aankondiging
20-10-2017
Publicatiedatum
22-10-2017
Deadline
27-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Het Domein Bokrijk
Postadres
Bokrijklaan 1
Plaats
GENK
Postcode
3600
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lies Haesebrouck
Telefoon
+32 476890380
Fax
-
E-mail
lies.haesebrouck@limburg.be
Hoofdadres
http://www.bokrijk.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288634
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!