Aankondiging van een opdracht

Stad Zottegem : Ontwerp cultuurcentrum / stedelijke academie voor muziek, woord en dans / ondergrondse parking

Stad Zottegem : Ontwerp cultuurcentrum / stedelijke academie voor muziek, woord en dans / ondergrondse parking
Studieopdracht architectuur (miv coördinatie alle studies), stabiliteit, technieken (miv haalbaarheidsstudie alternatieve energieën, studieopdracht theatertechnieken en studieopdacht akoestiek), opmaken archeologienota, veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en EPB-verslaggeving.

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Zottegem, bijgestaan door Belfius Bank N.V.
Postadres
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem, BE
Contactpunt(en)
secretaris, de heer
Ter attentie van
Koen Codron

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Alle info mbt deze opdracht is opgenomen in de bijlage bij deze publicatie (selectieleidraad aanstelling ontwerper)

Economische en financiële draagkracht

Alle info mbt deze opdracht is opgenomen in de bijlage bij deze publicatie (selectieleidraad aanstelling ontwerper)

Eventuele minimumeisen:

Alle info mbt deze opdracht is opgenomen in de bijlage bij deze publicatie (selectieleidraad aanstelling ontwerper)

Vakbekwaamheid

Alle info mbt deze opdracht is opgenomen in de bijlage bij deze publicatie (selectieleidraad aanstelling ontwerper)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!