Proces-verbaal van opening van de offertes

N325 Middelkerke: Ontwerpstudie Structureel onderhoud Middelkerke - Driewege, samen met fietspadenproject (kmpt 3,68 - 4,35)

Publicatiedatum
15-10-2018
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71245000 - Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
71246000 - Bepalen en opsommen van hoeveelheden in de bouw
71248000 - Toezicht op plannen en documentatie
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311000 - Adviezen inzake bouwkunde
71311100 - Ondersteunende diensten voor bouwkunde
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71318000 - Technische advies- en raadgevingsdiensten
71320000 - Technische ontwerpdiensten
71410000 - Stedenbouw
71510000 - Terreinonderzoek

1. Overzicht

Referentienummer

AWV W-Vl-18/25_X30/N325/06-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
1
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Studiebureau ir. Ch. Lobelle Bvba

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ir. Guy Ameele
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
guy.ameele@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319138
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319138
Datum van aanmaak
07/09/2018 15:55:16
Verantwoordelijke
Evy Kamiel Schepens, Els Francine Vandevoorde, Wim Callens, Francine Lucrèce Quintens, Geert Jozef Deprez, Hanne Julia De Groote, Inge Linda Roelens, Katrien Georgette Ricquier, Sofie Jeanne Renders, Kathleen Christiaens, Meggy Verheyde, Nancy Magdalena Van Parys, Ilse Schellemans, Marleen Regina Chenot, Virginie Cornelissis, Katia De Moerloose, An-Sofie Van Gaal, Iris Delodder
Bijzitter
Bart Georges R Gheysens

Algemene opmerkingen

Voorzitter: Virginie CornelissisBijzitter: Wim Callens

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Studiebureau ir. Ch. Lobelle Bvba
KBO-nummer
0421.049.086
Postadres
Gistelsteenweg 112
Postcode
8490
Plaats
Jabbeke
Land
BE
Telefoon
+32 50300030
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Philippe Lobelle (Signature)
Aantal documenten
12
Documenten
0 - LOBELLE - Inhoudstafel.docx, 1 - LOBELLE - Offerteformulier.docx, 2. - LOBELLE - Samenvattende opmeting.pdf, 2. - LOBELLE - Samenvattende opmeting.xls, 3. - LOBELLE - Uittreksel Strafregister.pdf, 4. - LOBELLE - Bankverklaring.pdf, 5. - LOBELLE - Verzekeringsattest.pdf, 6. - LOBELLE - Verklaring omzet.pdf, 7. - LOBELLE - Handtekeningbevoegdheid.pdf, 8. - LOBELLE - Subcr. 1.B - Prijsopbouw.pdf, 9. - LOBELLE - Subcr. 2.A - Plan van aanpak.pdf, 10. - LOBELLE - Subcr. 2.B - Detail uurbesteding - projectteam.pdf
Algemene opmerkingen
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!