Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Projectcoördinatie in uitvoering van het strategisch project “Kolenspoor, ruggengraat van een multiproductief netwerk”

De Vlaamse Regering werkt aan een nieuwe beleidsvisie als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
Het “kolenspoor” werd samen met negen andere projecten geselecteerd als proefgebied en er werd een werkgroep opgericht om actuele ruimtelijke vraagstukken aan het licht te brengen. Op 2 juli 2015 overhandigde de werkgroep officieel een eindnota aan minister Schauvliege. Deze eindnota bevat niet enkel aanbevelingen voor het BRV maar ook een kansenkaart en vijf te realiseren quickwins, waaronder het strategisch project “kolenspoor”.
In het kader van de zevende oproep voor subsidies voor strategische projecten heeft de provincie Limburg samen met de stad Genk een aanvraag ingediend.
Op 22 december 2015 werd door minister Joke Schauvliege een subsidie van EUR 300 000,00 toegekend.
Er zal nog een projectovereenkomst tussen de projectpartners worden gesloten waarin ook de verdere procedurevoering voor deze overheidsopdracht bepaald zal worden.
De uitvoering van deze opdracht heeft concreet betrekking op de coördinatie van het strategisch project “Kolenspoor, ruggengraat van een multiproductief netwerk”.

Publicatiedatum
19-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
79421000 - Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
79420000 - Diensten op het gebied van management
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De opdracht is niet gegund

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
provincie Limburg
Postadres
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Martine Baptist

Overige nadere inlichtingen

Er werden enkel onregelmatige offertes ingediend (waarvan 1 formeel onregelmatig en 2 materieel onregelmatig).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!