Aankondiging van een gegunde opdracht

De volledige studieopdracht voor het Refugehuis (gebouw A) en de Witte Kazerne (gebouw B) gelegen op de Herkenrodesite

De opdracht bestaat uit twee delen:
- Opmaken van de studieopdracht om te komen tot de herinrichting van de in aanmerking te nemen delen van het Refugehuis (geklasseerd monument).
- Opmaken van de studieopdracht om te komen tot de herinrichting van de Witte Kazerne (beeldbepalend gebouw).
De bijlagen:
De visienota, bijlage E, waarin de algemene kader wordt geschetst van de opdracht maakt integraal deel uit, van de opdrachtdocumenten.
De overeenkomst, als model te vinden in bijlage F, dient beschouwd te worden als een uitbreiding en verduidelijking van de algemene en contractuele bepalingen zoals ze vervat zijn in het bestek.

Publicatiedatum
10-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Hasselt
Postadres
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Dr. Marie-Paule Jacobs

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

9400.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
ABSCIS/MASS/SAQ/D_AR/ABT/DEERNS
Postadres
-
Titel
De volledige studieopdracht voor het Refugehuis (gebouw A) en de Witte Kazerne (gebouw B) gelegen op de Herkenrodesite
Waarde
9400.00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!