Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Ontwerpstudie voor de kaaimuren van het Saeftingedok in de Ontwikkelingszone Saeftinge - fase 1

Voorwerp van deze opdracht is het maken van een ontwerpstudie voor diepe kaaimuren (lengte ca. 3420m, aanzetdiepte ca. -25mTAW), overgangskaaimuren naar de Schelde en een einddijk (lengte ca. 600m) - van de eerste fase van het Saeftinghedok, met inbegrip van de benodigde stabiliteitsstudies en de nodige documenten voor het opmaken van een aanbestedingsdossier (o.a. aanleveren van technische specificaties, samenvattende opmetingsstaat en aanbestedingsplannen. Het dossier moet zodanig worden samengesteld dat het aanbestedings- en uitvoeringsklaar is voor onmiddellijke uitvoering zonder bijkomende voorafgaande studie door de aannemer der werken nodig is.

De opmaak van het ontwerp omvat voor de kaaimuren, overgangskaaimuren en tussendijk minstens vier deelopdrachten: opmaak van het conceptueel ontwerp, de opmaak van een voorontwerp, de opmaak van het definitief ontwerp en de opmaak van het aanbestedingsdossier."

Publicatiedatum
03-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen, BE

Gunning en waarde van de opdracht

Titel
Ontwerpstudie voor de kaaimuren van het Saeftingedok in de Ontwikkelingszone Saeftinge - fase 1
Officiële benaming
THV SBE - Technum
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!