Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

1.26.1.8. Uitbreiding van het hoogperformant openbaar vervoersnet naar het noorden van Brussel: Cost Control – Quantity Survey – Risk Management - Planning

Het Samenwerkingsakkoord Beliris van 15 september 1993 en zijn Bijakten, afgesloten tussen de Belgische Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voorziet verschillende initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.

De Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer is belast met de studie, controle en uitvoering van deze initiatieven (hierna Beliris genoemd).

Een van deze initiatieven betreft de studie en bouw van de nieuwe Metro Noord in Brussel.

Voor het project Metro Noord is Beliris op zoek naar een multidisciplinair team dewelke bijstand verleent op het vlak van Cost Control, Quantity Survey, Risk Management en Planning en dit tijdens één of meerdere fasen van de studies en werken.


Datum van verzending van deze aankondiging
29-01-2018
Publicatiedatum
01-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71317000 - Advies inzake beveiliging en risicobeheersing
71541000 - Bouwprojectenbeheer
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Vervoerinfrastructuur
E-mail
adjudications.beliris@mobilit.fgov.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
7382880.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
6237485.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Arcadis Belgium , Koningsstraat, 1000 Brussel, BELGIQUE-BELGIË
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!