Aankondiging van een opdracht

N8 Wevelgem studie voor doorstroming openbaar vervoer en herinrichting wegvak (kmpt. 89.9 – 91.9)

N8 Wevelgem studie voor doorstroming openbaar vervoer en herinrichting wegvak (kmpt. 89.9 – 91.9)
De diensten omvatten
• opmeting van de bestaande toestand
• opmaak van de projectnota
• opmaak van het dossier voor de stedenbouwkundige aanvraag
• opmaak van screeningsnota project-MER
• opmaak onteigeningsdocumenten
• ondersteuning bij communicatie
• opmaak van aanbestedingsdossiers
• opvolgen van de uitvoering
• opmaak as-builtplan na uitvoering van de werken.
Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.

Publicatiedatum
27-10-2016
Deadline
05-12-2016 om 10:45
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71322500 - Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
79311000 - Uitvoeren van studies
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Wegen en verkeer West-Vlaanderen
Ter attentie van
ir. Hendrik Vanderdonckt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!