Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Architectuurdiensten voor de bouw en de inrichting van een nieuw bpost mail center Charleroi New MC

Zie selectieleidraad deel 1 scope van de opdracht - 1 Inleiding

Datum van verzending van deze aankondiging
05-06-2018
Publicatiedatum
05-06-2018
Deadline
27-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE32 - Prov. Hainaut
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71310000 - Adviezen inzake techniek en bouw
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcenter
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Verschelden
E-mail
luc.verschelden@bpost.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
500000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad (Deel 2-4-6))

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie selectieleidraad (Deel 2-4-7))

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!