Aankondiging van een opdracht

Kwalificatiesysteem - Kwalificatielijst voor studiebureau technieken

Kwalificatielijst voor studiebureau technieken

Publicatiedatum
11-10-2016
Deadline
11-10-2021
Opdrachtcodes (CPV)
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71310000 - Adviezen inzake techniek en bouw
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Woonhaven Antwerpen
Postadres
Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Guy Smeulders

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

Zie selectieleidraad

Vakbekwaamheid

Zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

Zie selectieleidraad

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!