Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Vectorisatie van de Energiekabelplannen

Georeferencing en vectorisatie (topologie, kenmerken,…) van de kabels van de Competence Center Energie.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-05-2019
Publicatiedatum
10-05-2019
Deadline
12-06-2019
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
71243000 - Ontwerpplannen (systemen en integratie)
71354100 - Digitale kartering
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Elena Schifano
E-mail
elena.schifano@mivb.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
1000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Eventuele minimumeisen:

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1781 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!